Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2009 z dne 24. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2009 z dne 24. 8. 2009

Kazalo

3081. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Spodnje Preloge, stran 9427.

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98, 94/07 VLS-UPB2) in 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01, 100/02, 118/07) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Spodnje Preloge
I.
Javno se razgrne Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Spodnje Preloge, ki ga je na podlagi sprejetega Sklepa o začetku priprave prostorskega akta št. 3500-0015/2009 z dne 10. 7. 2009, izdelalo podjetje Igre d.o.o. iz Maribora.
II.
Predlog iz 1. točke tega sklepa bo na vpogled vsak dan v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, soba št. 39 in v prostorih Krajevne skupnosti Zeče - Preloge v času uradovanja.
Javna razgrnitev traja 30 dni od veljave sklepa.
III.
V času javne razgrnitve, ki bo trajala od 4. 9. 2009 do 5. 10. 2009 lahko zainteresirani vpišejo svoje pripombe in predloge k osnutku odloka v knjigo pripomb, ki bo na mestu javne razgrnitve ali pa jih pismeno posredujejo Občini Slovenske Konjice.
Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan po javni razgrnitvi.
Prav tako bo v času javne razgrnitve organizirana javna obravnava, katera bo v sredo 30. 9. 2009 ob 16. uri v sejni sobi I Občine Slovenske Konjice.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0015/2009 (131)
Slovenske Konjice, dne 20. avgusta 2009
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost