Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2009 z dne 24. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2009 z dne 24. 8. 2009

Kazalo

3080. Sklep o določitvi cene programa za otroke prvega starostnega obdobja v Vzgojno varstveni družini »Biba« Šmarje Sap, stran 9427.

Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 25/08), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06 in 79/08) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet Občine Grosuplje na izredni seji dne 12. 8. 2009 sprejel
S K L E P
o določitvi cene programa za otroke prvega starostnega obdobja v Vzgojno varstveni družini »Biba« Šmarje Sap
1. člen
Cene programa v Vzgojno varstveni družini »Biba« Šmarje Sap Grosuplje znašajo od 1. 9. 2009 dalje mesečno na otroka:
– program za otroke prvega starostnega obdobja 547,60 EUR.
Plačilo staršev se za vsak dan odsotnosti otroka iz vzgojni varstvene družine zniža za stroške prehrane, ki znašajo 3,00 EUR na dan, korigirano z odstotkom, ki ga k ceni programa prispeva posamezni plačnik.
2. člen
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se plačilo staršev samo za dneve odsotnosti znižuje postopoma, in sicer:
1. Neprekinjena odsotnost otroka do vključno 5 delovnih dni – plačilo staršev po odločbi v nezmanjšani višini.
2. Neprekinjena odsotnost otroka od 6 do vključno 10 delovnih dni – plačilo staršev se zniža na 80% plačila po odločbi.
3. Neprekinjena odsotnost otroka od 11 do vključno 15 delovnih dni – prispevek staršev se zniža na 60% plačila po odločbi.
4. Neprekinjena odsotnost otroka od 16 do vključno 22 delovnih dni – prispevek staršev se zniža na 50% plačila po odločbi.
5. Neprekinjena odsotnost otroka nad 22 delovnih dni – prispevek staršev se zniža na 40% plačila po odločbi. Kar pomeni postopno zniževanje plačila staršev, in sicer, če je otrok, kot primer, odsoten cel mesec, potem se plačilo staršev za prvih 5 dni odsotnosti ne zmanjša, za 6. do vključno 10. delovni dan odsotnosti starši plačajo 80% plačila po odločbi, za 11. do vključno 15. delovni dan odsotnosti starši plačajo 60% plačila po odločbi, za 16. do vključno 22. delovni dan odsotnosti starši plačajo 50% plačila po odločbi, za dneve odsotnosti otroka nad 22 delovnih dni pa starši plačajo 40% plačila po odločbi. Sistem postopnega zniževanja plačila se opravi po odbitku stroška prehrane otroka, ki je opredeljen v zadnjem odstavku 1. člena tega sklepa.
3. člen
Dodatno znižanje iz 2. člena tega sklepa velja, če je v vrtec vključen en otrok iz iste družine. Če sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz iste družine, pa dodatno znižanje velja samo za najstarejšega otroka, vključenega v vrtec.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-156/2009
Grosuplje, dne 12. avgusta 2009
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost