Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2009 z dne 24. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2009 z dne 24. 8. 2009

Kazalo

3075. Sklep o spremembah in dopolnitvah seznama poslovnih subjektov, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 43/07, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor, stran 9377.

Na podlagi šestega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 02/04, v nadaljevanju ZPKor), 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) in odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-163/05 (Uradni list RS, št. 97/05) je komisija na seji dne 17. 8. 2009 sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah seznama poslovnih subjektov, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 43/07, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor
1. člen
Seznam poslovnih subjektov po prvem odstavku 28. člena ZPKor se dopolni z naslednjimi poslovnimi subjekti:
+----+---------------+----------+----------+---------------------------+
|Zap.|  Naročnik  |  Naziv |  Mat.  |      Naslov     |
| št.|        |poslovnega|  štev. |  poslovnega subjekta  |
|  |        | subjekta |     |              |
+----+---------------+----------+----------+----------+----+-----------+
| 1 |DRŽAVNO    |MEDILIP  |2158795000|JENKOVA  |3000|CELJE   |
|  |PRAVOBRANILSTVO|D.O.O.  |     |ULICA 36 |  |      |
|  |RS       |     |     |     |  |      |
+----+---------------+----------+----------+----------+----+-----------+
| 2 |ZAVOD RS ZA  |ALGOL   |2155028000|BIČEVJE 5 |1000|LJUBLJANA |
|  |VARSTVO NARAVE |D.O.O.  |     |     |  |      |
+----+---------------+----------+----------+----------+----+-----------+
| 3 |OKROŽNO    |RKN,   |3325083000|PREŠERNOVA|3320|VELENJE  |
|  |SODIŠČE V   |D.O.O.  |     |8     |  |      |
|  |SLOVENJ GRADCU |     |     |     |  |      |
+----+---------------+----------+----------+----------+----+-----------+
| 4 |OKRAJNO    |DENTEX  |2322439000|CESTA V  |1000|LJUBLJANA |
|  |SODIŠČE V   |D.O.O.  |     |MESTNI LOG|  |      |
|  |LJUBLJANI   |     |     |55    |  |      |
+----+---------------+----------+----------+----------+----+-----------+
| 5 |OKRAJNO    |SPINA NOVO|5616328000|RESSLOVA |8000|NOVO MESTO |
|  |SODIŠČE V   |MESTO   |     |ULICA 7 A |  |      |
|  |NOVEM MESTU  |D.O.O.  |     |     |  |      |
+----+---------------+----------+----------+----------+----+-----------+
| 6 |RAČUNSKO    |METAFORA |3282759000|MIVKA 16 |1000|LJUBLJANA |
|  |SODIŠČE RS   |D.O.O.  |     |     |  |      |
+----+---------------+----------+----------+----------+----+-----------+
| 7 |ZAVOD RS ZA  |MIZ D.O.O.|     |MALI   |  |KRK,HRVAŠKA|
|  |ZAPOSLOVANJE  |     |     |KARTEC 54 |  |      |
+----+---------------+----------+----------+----------+----+-----------+
| 8 |OKRAJNO    |STUDIO 300|2157438000|ULICA   |8000|NOVO MESTO |
|  |SODIŠČE V   |D.O.O.  |     |TALCEV 2 A|  |      |
|  |TREBNJEM    |     |     |     |  |      |
+----+---------------+----------+----------+----------+----+-----------+
| 9 |JAVNA AGENCIJA |ZALOŽBA  |1319086000|POD BRESTI|1000|LJUBLJANA |
|  |ZA KNJIGO RS  |ARKADIJA |     |41    |  |      |
|  |        |D.O.O.  |     |     |  |      |
+----+---------------+----------+----------+----------+----+-----------+
| 10 |OBČINA     |SIMTEK  |1589920000|PODPEČ 9 |1225|LUKOVICA  |
|  |LUKOVICA    |D.O.O.  |     |     |  |      |
+----+---------------+----------+----------+----------+----+-----------+
| 11 |SLOVENSKE   |GRADIVO  |5732514000|GAJ,   |2331|PRAGERSKO |
|  |ŽELEZNICE   |D.O.O.  |     |ŠARHOVA  |  |      |
|  |D.O.O.     |     |     |ULICA 30 |  |      |
+----+---------------+----------+----------+----------+----+-----------+
2. člen
Seznam poslovnih subjektov po drugem odstavku 28. člena ZPKor se dopolni z naslednjim poslovnim subjektom:
+-----+------------+----------+----------+--------------------------+
|Zap. | Naročnik | Naziv  |  Mat.  |     Naslov     |
| št. |      |poslovnega| štev.  |  poslovnega subjekta  |
|   |      | subjekta |     |             |
+-----+------------+----------+----------+----------+-----+---------+
| 1 |SLOVENSKE  |GRADIVO  |5732514000|GAJ,   |2331 |PRAGERSKO|
|   |ŽELEZNICE  |D.O.O.  |     |ŠARHOVA  |   |     |
|   |D.O.O.   |     |     |ULICA 30 |   |     |
+-----+------------+----------+----------+----------+-----+---------+
3. člen
S seznama poslovnih subjektov po prvem odstavku 28. člena se brišejo naslednji poslovni subjekti:
+----+-----------+-------------+----------+---------------------------+
|Zap.| Naročnik |  Naziv   |  Mat.  |      Naslov     |
| št.|      |poslovnega  | štev.  |  poslovnega subjekta  |
|  |      | subjekta  |     |              |
+----+-----------+-------------+----------+-------------+----+--------+
| 1 |MINISTRSTVO|PATRICK   |1860089000|ULICA XXX.  |6320|PORTOROŽ|
|  |ZA PROMET |VLAČIČ    |     |DEVIZIJE 16 |  |    |
|  |      |S.P.     |     |       |  |    |
+----+-----------+-------------+----------+-------------+----+--------+
| 2 |SLOVENSKI |INFORMACIJSKO|2043653000|SVETOZAREVSKA|2000|MARIBOR |
|  |PODJETNIŠKI|TEHNOLOŠKI  |     |10      |  |    |
|  |SKLAD   |CENTER    |     |       |  |    |
|  |      |D.O.O.    |     |       |  |    |
+----+-----------+-------------+----------+-------------+----+--------+
| 3 |OBČINA   |MARINČIČ,  |5509025000|ZAGORJE 94  |6257|PIVKA  |
|  |PIVKA   |D.O.O.    |     |       |  |    |
+----+-----------+-------------+----------+-------------+----+--------+
| 4 |JAVNA   |GET D.O.O.  |5443458000|PETANJCI 68 |9251|TIŠINA |
|  |AGENCIJA ZA|       |     |B      |  |    |
|  |TEHNOLOŠKI |       |     |       |  |    |
|  |RAZVOJ RS |       |     |       |  |    |
+----+-----------+-------------+----------+-------------+----+--------+
| 5 |OBČINA   |CRP,     |5595762000|FINŽGARJEVA |8250|BREŽICE |
|  |KRŠKO   |D.O.O.    |     |1      |  |    |
+----+-----------+-------------+----------+-------------+----+--------+
| 6 |AGENCIJA ZA|PEKARSTVO  |2092140000|ALJAŽEVA   |1230|DOMŽALE |
|  |TRG    |ROK D.O.O.  |     |ULICA 4   |  |    |
|  |VREDNOSTNIH|       |     |       |  |    |
|  |PAPIRJEV  |       |     |       |  |    |
+----+-----------+-------------+----------+-------------+----+--------+
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za vsak poslovni subjekt od dneva, ko so zanj nastopili ali prenehali razlogi iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor.
Št. 11-033-13/2007, 5
Ljubljana, dne 17. avgusta 2009
Predsednik
Komisije za preprečevanje korupcije
Drago Kos l.r.

AAA Zlata odličnost