Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2009 z dne 24. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2009 z dne 24. 8. 2009

Kazalo

3072. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izdaji energetskega dovoljenja, stran 9371.

Na podlagi prvega odstavka 50. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o izdaji energetskega dovoljenja
1. člen
V Pravilniku o izdaji energetskega dovoljenja (Uradni list RS, št. 5/07) se druga, tretja in četrta alinea 3. člena spremenijo tako, da se glasijo:
»– predlagani energetski objekt, ki po predpisih o urejanju prostora spada v državno pristojnost, mora biti skladen z veljavnimi desetletnimi razvojnimi načrti energetskih podjetij ali z veljavnimi prostorskimi dokumenti;
– predlagani energetski objekt, ki po predpisih o urejanju prostora spada v občinsko pristojnost, mora biti skladen z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti ali z lokalnim energetskim konceptom;
– predlagani energetski objekt in predlagano gorivo za energetski objekt za proizvodnjo električne ali toplotne energije, morata biti skladna z veljavnimi dolgoročnimi energetskimi bilancami Republike Slovenije;«.
2. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V energetskem dovoljenju se določi tudi rok za pridobitev gradbenega dovoljenja za energetski objekt in rok pričetka rednega obratovanja. Investitor lahko iz utemeljenih razlogov zaprosi za podaljšanje teh rokov, o katerem presoja organ, ki je izdal energetsko dovoljenje. Za isti energetski objekt se lahko roki podaljšajo največ dvakrat.«.
3. člen
V prilogah 1 do 7, se besedilo zadnje točke z naslovom Upravna taksa spremeni tako, da se glasi:
»Upravna taksa se obračuna po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo in 126/07).
Pri plačilu upravne takse z gotovino ali sodobnimi plačilnimi sredstvi (kreditna kartica, mobilna telefonija, elektronski denar) se plačilo praviloma evidentira v elektronsko evidenco. Uradna oseba v takšnih primerih od stranke ne sme zahtevati potrdila o plačilu, ampak mora podatek o vplačilu pridobiti z vpogledom v elektronsko evidenco in to označiti v zadevi (4. odst. 115. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07 (122/07 – popr.), 31/08 in 35/09).«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 360-21/2005
Ljubljana, dne 6. avgusta 2009
EVA 2009-2111-0062
dr. Matej Lahovnik l.r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost