Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2009 z dne 24. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2009 z dne 24. 8. 2009

Kazalo

3071. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o nomenklaturi poklicev, stran 9368.

Na podlagi 9. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) v povezavi s 3., 8., 11., 12., 13., 14. in 15. členom Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o dopolnitvah Pravilnika o nomenklaturi poklicev
1. člen
V Pravilniku o nomenklaturi poklicev (Uradni list RS, št. 77/03, 27/04, 73/04, 108/04, 18/05, 54/05, 103/05, 21/06, 50/06, 136/06, 31/07, 85/07, 17/08 in 117/08) se priloga II: UMETNOST, podnaslov ime poklicnega standarda, za poklicnim standardom »Rezbar/rezbarka« dopolni z naslednjim besedilom:
+--------------------------+--------+------------+-------------+
|»Umetnostni        |  IV. | 114. seja |12. 12. 2008 |
|kovač/umetnostna kovačica |    |      |       |
+--------------------------+--------+------------+-------------+
|Podkovski kovač/podkovska |  IV. | 114. seja |12. 12. 2008 |
|kovačica         |    |      |       |
+--------------------------+--------+------------+-------------+
|Klekljar/klekljarica   |  IV. | 114. seja |12. 12. 2008 |
+--------------------------+--------+------------+-------------+
|Pletar/pletarka iz ličja |  IV. | 114. seja |12. 12. 2008 |
+--------------------------+--------+------------+-------------+
|Lončar/lončarka      |  IV. | 114. seja |12. 12. 2008 |
+--------------------------+--------+------------+-------------+
|Suhorobar-        |  IV. | 118. seja | 10. 7. 2009 |
|posodar/Suhorobarka-   |    |      |       |
|posodarka         |    |      |       |
+--------------------------+--------+------------+-------------+
|Suhorobar-        |  IV. | 118. seja | 10. 7. 2009 |
|žličar/Suhorobarka-    |    |      |       |
|žličarka         |    |      |       |
+--------------------------+--------+------------+-------------+
|Suhorobar-        |  IV. | 118. seja | 10. 7. 2009 |
|podnar/Suhorobarka-    |    |      |       |
|podnarka         |    |      |       |
+--------------------------+--------+------------+-------------+
|Suhorobar-        |  IV. | 118. seja | 10. 7. 2009 |
|rešetar/Suhorobarka-   |    |      |       |
|rešetarka         |    |      |       |
+--------------------------+--------+------------+-------------+
|Suhorobar-        |  IV. | 118. seja | 10. 7. 2009 |
|zobotrebčar/Suhorobarka- |    |      |       |
|zobotrebčarka       |    |      |       |
+--------------------------+--------+------------+-------------+
|Suhorobar-        |  IV. | 118. seja | 10. 7. 2009 |
|orodjar/Suhorobarka-   |    |      |       |
|orodjarka         |    |      |       |
+--------------------------+--------+------------+-------------+
|Suhorobar-        |  IV. | 118. seja | 10. 7. 2009 |
|spominkar/Suhorobarka-  |    |      |       |
|spominkarka        |    |      |       |
+--------------------------+--------+------------+-------------+
|Suhorobar-        |  IV. | 118. seja |10. 7. 2009« |
|obodar/Suhorobarka-    |    |      |       |
|obodarka         |    |      |       |
+--------------------------+--------+------------+-------------+
Priloga II: UMETNOST, podnaslov ime kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, se za katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti »Rezbar/rezbarka« dopolni z naslednjim besedilom:
+--------------------------+--------+------------+-------------+
|»Umetnostni        |  IV. | 115. seja |13. 02. 2009 |
|kovač/umetnostna kovačica |    |      |       |
+--------------------------+--------+------------+-------------+
|Podkovski kovač/podkovska |  IV. | 115. seja |13. 02. 2009 |
|kovačica         |    |      |       |
+--------------------------+--------+------------+-------------+
|Klekljar/klekljarica   |  IV. | 115. seja |13. 02. 2009 |
+--------------------------+--------+------------+-------------+
|Izdelovalec/izdelovalka  |  IV. | 115. seja |13. 02. 2009«|
|nakita          |    |      |       |
+--------------------------+--------+------------+-------------+
Priloga II: UMETNOST, podnaslov ime kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, se za katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti »Organizator/organizatorka produkcije medijskih vsebin« dopolni z naslednjim besedilom:
+--------------------------+--------+-----------+--------------+
|»Video oblikovalec/video | VI.  | 114. seja | 12. 12. 2008 |
|oblikovalka        |    |      |       |
+--------------------------+--------+-----------+--------------+
|Kamerman/kamermanka    | VI.  | 114. seja | 12. 12. 2008 |
+--------------------------+--------+-----------+--------------+
|Snemalec/snemalka     | VI.  | 114. seja | 12. 12. 2008 |
+--------------------------+--------+-----------+--------------+
|Medijski         | VI.  | 114. seja | 12. 12. 2008 |
|arhivist/medijska     |    |      |       |
|arhivistka        |    |      |       |
+--------------------------+--------+-----------+--------------+
|Glasbeni         | VI.  | 118. seja | 10. 7. 2009« |
|redaktor/glasbena     |    |      |       |
|redaktorica        |    |      |       |
+--------------------------+--------+-----------+--------------+
2. člen
Priloga III: POSLOVANJE IN UPRAVA, podnaslov ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom »Računovodja/računovodkinja za majhne družbe, samostojne podjetnike in zavode« dopolni z naslednjim besedilom:
+--------------------------+--------+-----------+--------------+
|»Posrednik/posrednica za | VI.  | 116. seja | 3. 4. 2009« |
|nepremičnine       |    |      |       |
+--------------------------+--------+-----------+--------------+
Priloga III: POSLOVANJE IN UPRAVA, podnaslov ime kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, se za katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti »Računovodja/računovodkinja za majhne družbe, samostojne podjetnike in zavode« dopolni z naslednjim besedilom:
+--------------------------+--------+-----------+--------------+
|»Posrednik/posrednica za | VI.  | 116. seja | 3. 4. 2009« |
|nepremičnine       |    |      |       |
+--------------------------+--------+-----------+--------------+
3. člen
Priloga V: TEHNIKA, podnaslov ime kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, se za katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti »Toplotni obdelovalec/toplotna obdelovalka« dopolni z naslednjim besedilom:
+--------------------------+--------+-----------+--------------+
|»Urar/urarka       | IV.  | 115. seja | 13. 02. 2009«|
+--------------------------+--------+-----------+--------------+
4. člen
Priloga VI: PROIZVODNA TEHNOLOGIJA, podnaslov ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom »Kemijski procesničar/kemijska procesničarka« dopolni z naslednjim besedilom:
+--------------------------+--------+------------+-------------+
|»Oljar/oljarka      |  IV. | 114. seja |12. 12. 2008 |
+--------------------------+--------+------------+-------------+
|Pivovar/pivovarka     |  IV. | 114. seja |12. 12. 2008 |
+--------------------------+--------+------------+-------------+
|Izdelovalec/izdelovalka  |  IV. | 114. seja |12. 12. 2008 |
|gotovih jedi       |    |      |       |
+--------------------------+--------+------------+-------------+
|Žgajnar          |  IV. | 114. seja |12. 12. 2008 |
|destilater/žgajnarka   |    |      |       |
|destilaterka       |    |      |       |
+--------------------------+--------+------------+-------------+
|Predelovalec/predelovalka |  IV. | 114. seja |12. 12. 2008 |
|sadja in zelenjave    |    |      |       |
+--------------------------+--------+------------+-------------+
|Vinar/vinarka       |  IV. | 114. seja |12. 12. 2008«|
+--------------------------+--------+------------+-------------+
Priloga VI: PROIZVODNA TEHNOLOGIJA, podnaslov ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom »Geotehnolog/geotehnologinja« dopolni z naslednjim besedilom:
+--------------------------+--------+------------+-------------+
|»Organizator/organizatorka|  VI. | 114. seja |12. 12. 2008«|
|varne hrane        |    |      |       |
+--------------------------+--------+------------+-------------+
Priloga VI: PROIZVODNA TEHNOLOGIJA, podnaslov ime kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, se pred katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti »Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalen način« dopolni z naslednjim besedilom:
+--------------------------+---------+---------+--------------+
|»Upravljalec/upravljalka |  II.  |114. seja|12. 12. 2008« |
|lesnoobdelovalnih strojev |     |     |       |
+--------------------------+---------+---------+--------------+
5. člen
Priloga VIII: KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, ime poklicnega standarda, se za poklicni standard »Čebelar/čebelarka« dopolni z naslednjim besedilom:
+--------------------------+--------+------------+-------------+
|»Upravljalec/Upravljalka |  IV. | 114. seja |12. 12. 2008 |
|kmetijskih in vrtnarskih |    |      |       |
|strojev in naprav     |    |      |       |
+--------------------------+--------+------------+-------------+
|Zeliščar/zeliščarka    |  IV. | 114. seja |12. 12. 2008«|
+--------------------------+--------+------------+-------------+
Priloga VIII: KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, podnaslov ime kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, se za katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti »Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka« dopolni z naslednjim besedilom:
+--------------------------+---+-------------+--------------+
|»Čebelar/čebelarka    |IV.| 114. seja | 12. 12. 2008 |
+--------------------------+---+-------------+--------------+
|Vrtnar          |IV.| 118. seja | 10. 7. 2009 |
|pridelovalec/vrtnarka   |  |       |       |
|pridelovalka       |  |       |       |
+--------------------------+---+-------------+--------------+
|Drevesničar        |IV.| 118. seja | 10. 7. 2009 |
|trsničar/drevesničarka  |  |       |       |
|trsničarka        |  |       |       |
+--------------------------+---+-------------+--------------+
|Parkovni vrtnar/parkovna |IV.| 118. seja | 10. 7. 2009 |
|vrtnarka         |  |       |       |
+--------------------------+---+-------------+--------------+
|Konjar/konjarka      |IV.| 118. seja | 10. 7. 2009 |
+--------------------------+---+-------------+--------------+
|Upravljavec/upravljavka  |IV.| 118. seja | 10. 7. 2009 |
|kmetijskih in vrtnarskih |  |       |       |
|strojev in naprav     |  |       |       |
+--------------------------+---+-------------+--------------+
|Kletar/kletarka      | V.| 118. seja | 10. 7. 2009« |
+--------------------------+---+-------------+--------------+
6. člen
Priloga XIII: PREVOZNE STORITVE, podnaslov ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom »Odgovorna oseba v cestnem prometu« dopolni z naslednjim besedilom:
+--------------------------+--------+-----------+--------------+
|»Varnostni        | VI.  | 114. seja | 12. 12. 2008«|
|svetovalec/varnostna   |    |      |       |
|svetovalka za prevoz   |    |      |       |
|nevarnega blaga      |    |      |       |
+--------------------------+--------+-----------+--------------+
Priloga XIII: PREVOZNE STORITVE, podnaslov ime kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, se za katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti »Operater/operaterka pri prevozu nevarnih snovi« dopolni z naslednjim besedilom:
+--------------------------+--------+-----------+--------------+
|»Varnostni        | VI.  | 114. seja | 12. 12. 2008«|
|svetovalec/varnostna   |    |      |       |
|svetovalka za prevoz   |    |      |       |
|nevarnega blaga      |    |      |       |
+--------------------------+--------+-----------+--------------+
7. člen
Priloga XVI: VOJAŠTVO, podnaslov ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom »Vojaški policist/vojaška policistka« dopolni z naslednjim besedilom:
+--------------------------+--------+-----------+--------------+
|»Vojak zvez/vojakinja   |  V.  | 114. seja | 12. 12. 2008«|
|zvez           |    |      |       |
+--------------------------+--------+-----------+--------------+
Priloga XVI: VOJAŠTVO, podnaslov ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom »Zdravstveni podčastnik/zdravstvena podčastnica« dopolni z naslednjim besedilom:
+--------------------------+--------+-----------+--------------+
|»Podčastnik        |  V.  | 114. seja | 12. 12. 2008«|
|zvez/podčastnica zvez   |    |      |       |
+--------------------------+--------+-----------+--------------+
Priloga XVI: VOJAŠTVO, podnaslov ime kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, se za katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti »Vojaški policist/vojaška policistka« dopolni z naslednjim besedilom:
+--------------------------+--------+-----------+--------------+
|»Vojak zvez/vojakinja   |  V.  | 115. seja | 13. 02. 2009«|
|zvez           |    |      |       |
+--------------------------+--------+-----------+--------------+
Priloga XVI: VOJAŠTVO, podnaslov ime kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, se za katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti »Zdravstveni podčastnik/zdravstvena podčastnica« dopolni z naslednjim besedilom:
+--------------------------+--------+-----------+--------------+
|»Podčastnik        |  V.  | 115. seja | 13. 02. 2009«|
|zvez/podčastnica zvez   |    |      |       |
+--------------------------+--------+-----------+--------------+
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-11-2009
Ljubljana, dne 16. julija 2009
EVA 2009-2611-0006
Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost