Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2009 z dne 24. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2009 z dne 24. 8. 2009

Kazalo

3070. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 9366.

Za izvrševanje 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZAVAR-E, 80/08, 120/08 – odl. US in 48/09) ter na podlagi 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08 in 21/09) izdaja ministrica za javno upravo
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06, 39/06, 79/06, 132/06, 47/07, 60/07 in 17/09) se v drugem odstavku 2. člena tabela »Tip osebe javnega prava: organ v sestavi ministrstva, Razpon plačnega razreda: 50-57« nadomesti z naslednjo tabelo:
 
Tip osebe javnega prava: organ v sestavi ministrstva
Razpon plačnega razreda: 50-57
+------+------------------+--------+------------------+------+
| ŠIFRA|   NAZIV    |ŠIFRA DM| IME DELOVNEGA  |PLAČNI|
| PU | PRORAČUNSKEGA  |    |   MESTA    |RAZRED|
|   |  UPORABNIKA  |    |         |   |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|16152 |URAD RS ZA    |B017102 |Direktor/inšpektor| 53 |
|   |PREPREČEVANJE   |    |OSM        |   |
|   |PRANJA DENARJA  |    |         |   |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|16160 |DEVIZNI      |B017102 |Direktor/inšpektor| 50 |
|   |INŠPEKTORAT RS  |    |OSM        |   |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|16179 |URAD RS ZA NADZOR |B017102 |Direktor/inšpektor| 53 |
|   |PRIREJANJA IGER  |    |OSM        |   |
|   |NA SREČO     |    |         |   |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|16187 |UPRAVA REPUBLIKE |B017102 |Direktor/inšpektor| 55 |
|   |SLOVENIJE ZA   |    |OSM        |   |
|   |JAVNA PLAČILA   |    |         |   |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|16195 |URAD RS ZA NADZOR |B017102 |Direktor/inšpektor| 55 |
|   |PRORAČUNA     |    |OSM        |   |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|17159 |INŠPEKTORAT RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 52 |
|   |NOTRANJE ZADEVE  |    |OSM        |   |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|19127 |UPRAVA RS ZA   |B017102 |Direktor/inšpektor| 57 |
|   |ZAŠČITO IN    |    |OSM        |   |
|   |REŠEVANJE     |    |         |   |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|19135 |INŠPEKTORAT RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 53 |
|   |VARSTVO PRED   |    |OSM        |   |
|   |NARAVNIMI IN   |    |         |   |
|   |DRUGIMI NESREČAMI |    |         |   |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|19151 |INŠPEKTORAT RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 52 |
|   |OBRAMBO      |    |OSM        |   |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|20206 |UPRAVA RS ZA   |B017102 |Direktor/inšpektor| 57 |
|   |IZVRŠEVANJE    |    |OSM        |   |
|   |KAZENSKIH SANKCIJ |    |         |   |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|20214 |INŠPEKTORAT ZA  |B017102 |Direktor/inšpektor| 51 |
|   |VARSTVO OSEBNIH  |    |OSM        |   |
|   |PODATKOV     |    |         |   |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|21202 |URAD RS ZA    |B017102 |Direktor/inšpektor| 53 |
|   |VARSTVO      |    |OSM        |   |
|   |POTROŠNIKOV    |    |         |   |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|21210 |URAD RS ZA    |B017102 |Direktor/inšpektor| 55 |
|   |VARSTVO      |    |OSM        |   |
|   |KONKURENCE    |    |         |   |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|21229 |AGENCIJA RS ZA  |B017102 |Direktor/inšpektor| 52 |
|   |GOSPODARSKO    |    |OSM        |   |
|   |PROMOCIJO     |    |         |   |
|   |SLOVENIJE IN TUJE |    |         |   |
|   |INVESTICIJE    |    |         |   |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|21237 |TRŽNI INŠPEKTORAT |B017102 |Direktor/inšpektor| 56 |
|   |RS        |    |OSM        |   |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|21261 |URAD RS ZA    |B017102 |Direktor/inšpektor| 55 |
|   |INTELEKTUALNO   |    |OSM        |   |
|   |LASTNINO     |    |         |   |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|21288 |INŠPEKTORAT    |B017102 |Direktor/inšpektor| 52 |
|   |REPUBLIKE     |    |OSM        |   |
|   |SLOVENIJE ZA   |    |         |   |
|   |ENERGETIKO IN   |    |         |   |
|   |RUDARSTVO     |    |         |   |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|23124 |VETERINARSKA   |B017102 |Direktor/inšpektor| 56 |
|   |UPRAVA RS     |    |OSM        |   |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|23140 |INŠPEKTORAT RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 55 |
|   |KMETIJSTVO,    |    |OSM        |   |
|   |GOZDARSTVO IN   |    |         |   |
|   |HRANO       |    |         |   |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|23183 |AGENCIJA RS ZA  |B017102 |Direktor/inšpektor| 56 |
|   |KMETIJSKE TRGE IN |    |OSM        |   |
|   |RAZVOJ PODEŽELJA |    |         |   |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|23213 |FITOSANITARNA   |B017102 |Direktor/inšpektor| 54 |
|   |UPRAVA RS     |    |OSM        |   |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|24120 |UPRAVA RS ZA   |B017102 |Direktor/inšpektor| 55 |
|   |POMORSTVO     |    |OSM        |   |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|24139 |UPRAVA RS ZA   |B017102 |Direktor/inšpektor| 55 |
|   |CIVILNO LETALSTVO |    |OSM        |   |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|24155 |DIREKCIJA RS ZA  |B017102 |Direktor/inšpektor| 55 |
|   |CESTE       |    |OSM        |   |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|24236 |DIREKCIJA RS ZA  |B017102 |Direktor/inšpektor| 57 |
|   |VODENJE      |    |OSM        |   |
|   |INVESTICIJ V   |    |         |   |
|   |JAVNO ŽELEZNIŠKO |    |         |   |
|   |INFRASTRUKTURO  |    |         |   |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|24180 |PROMETNI     |B017102 |Direktor/inšpektor| 55 |
|   |INŠPEKTORAT RS  |    |OSM        |   |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|25127 |GEODETSKA UPRAVA |B017102 |Direktor/inšpektor| 57 |
|   |RS        |    |OSM        |   |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|25135 |UPRAVA RS ZA   |B017102 |Direktor/inšpektor| 55 |
|   |JEDRSKO VARNOST  |    |OSM        |   |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|25224 |INŠPEKTORAT RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 56 |
|   |OKOLJE IN PROSTOR |    |OSM        |   |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|25232 |AGENCIJA RS ZA  |B017102 |Direktor/inšpektor| 57 |
|   |OKOLJE      |    |OSM        |   |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|26131 |INŠPEKTORAT RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 56 |
|   |DELO       |    |OSM        |   |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|27138 |ZDRAVSTVENI    |B017102 |Direktor/inšpektor| 56 |
|   |INŠPEKTORAT RS  |    |OSM        |   |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|27154 |URAD RS ZA    |B017102 |Direktor/inšpektor| 54 |
|   |KEMIKALIJE    |    |OSM        |   |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|27170 |UPRAVA REPUBLIKE |B017102 |Direktor/inšpektor| 54 |
|   |ZA VARSTVO PRED  |    |OSM        |   |
|   |SEVANJI      |    |         |   |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|32123 |URAD ZA      |B017102 |Direktor/inšpektor| 54 |
|   |MEROSLOVJE    |    |OSM        |   |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|33138 |URAD RS ZA    |B017102 |Direktor/inšpektor| 50 |
|   |MLADINO      |    |OSM        |   |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|33146 |INŠPEKTORAT RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 54 |
|   |ŠOLSTVO IN ŠPORT |    |OSM        |   |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|32131 |URAD RS ZA VISOKO |B017102 |Direktor/inšpektor| 54 |
|   |ŠOLSTVO      |    |OSM        |   |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|21270 |INŠPEKTORAT RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 52 |
|   |ELEKTRONSKE    |    |OSM        |   |
|   |KOMUNIKACIJE,   |    |         |   |
|   |ELEKTRONSKO    |    |         |   |
|   |PODPISOVANJE IN  |    |         |   |
|   |POŠTO       |    |         |   |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|35130 |ARHIV REPUBLIKE  |B017102 |Direktor/inšpektor| 54 |
|   |SLOVENIJE     |    |OSM        |   |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|35149 |INŠPEKTORAT RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 52 |
|   |KULTURO IN MEDIJE |    |OSM        |   |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|   |INŠPEKTORAT ZA  |B017102 |Direktor/inšpektor| 54 |
|   |JAVNO UPRAVO   |    |OSM        |   |
+------+------------------+--------+------------------+------+
in tabela »Tip osebe javnega prava: ministrstvo (generalni direktorat), Razpon plačnega razreda: 56-57« nadomesti z naslednjo tabelo:
 
Tip osebe javnega prava: ministrstvo (generalni direktorat)
Razpon plačnega razreda: 56-57
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
| ŠIFRA |NAZIV PRORAČUNSKEGA|ŠIFRA DM |IME DELOVNEGA |PLAČNI|
|  PU |   UPORABNIKA  |     |  MESTA   |RAZRED|
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|16110 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 57 |
|    |finančni sistem  |     |direktor   |   |
|    |          |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|16110 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 57 |
|    |zakladništvo    |     |direktor   |   |
|    |          |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|16110 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 57 |
|    |sistem davčnih,  |     |direktor   |   |
|    |carinskih in drugih|     |direktorata  |   |
|    |javnih prihodkov  |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|16110 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 57 |
|    |proračun      |     |direktor   |   |
|    |          |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|16110 |Direktorat za javno|B017103 |Generalni   | 57 |
|    |premoženje     |     |direktor   |   |
|    |          |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|16110 |Direktorat za javno|B017103 |Generalni   | 57 |
|    |računovodstvo   |     |direktor   |   |
|    |          |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|17116 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 57 |
|    |policijo in druge |     |direktor   |   |
|    |varnostne naloge  |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|17116 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 57 |
|    |upravne notranje  |     |direktor   |   |
|    |zadeve       |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|17116 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 57 |
|    |migracije in    |     |direktor   |   |
|    |integracijo    |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|18112 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 57 |
|    |evropske zadeve in |     |direktor   |   |
|    |politično     |     |direktorata  |   |
|    |bilateralo     |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|18112 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 57 |
|    |multilateralne in |     |direktor   |   |
|    |globalne zadeve  |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|18112 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 57 |
|    |mednarodno pravo in|     |direktor   |   |
|    |zaščito državljanov|     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|18112 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 57 |
|    |gospodarsko    |     |direktor   |   |
|    |diplomacijo in   |     |direktorata  |   |
|    |razvojno      |     |MIN      |   |
|    |sodelovanje    |     |       |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|19119 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 56 |
|    |logistiko     |     |direktor   |   |
|    |          |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|19119 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 57 |
|    |obrambne zadeve  |     |direktor   |   |
|    |          |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|19119 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 56 |
|    |obrambno politiko |     |direktor   |   |
|    |          |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|19119 |Obveščevalno    |B017103 |Generalni   | 56 |
|    |varnostna služba  |     |direktor   |   |
|    |          |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|20117 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 57 |
|    |pravosodno upravo |     |direktor   |   |
|    |          |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|20117 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 56 |
|    |zakonodajo s    |     |direktor   |   |
|    |področja pravosodja|     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|20117 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 56 |
|    |mednarodno     |     |direktor   |   |
|    |sodelovanje in   |     |direktorata  |   |
|    |mednarodno pravno |     |MIN      |   |
|    |pomoč       |     |       |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|21113 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 57 |
|    |podjetništvo in  |     |direktor   |   |
|    |konkurenčnost   |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|21113 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 57 |
|    |ekonomske odnose z |     |direktor   |   |
|    |tujino       |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|21113 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 57 |
|    |notranji trg    |     |direktor   |   |
|    |          |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|21113 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 57 |
|    |turizem      |     |direktor   |   |
|    |          |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|21113 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 57 |
|    |energijo      |     |direktor   |   |
|    |          |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|23116 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 57 |
|    |kmetijstvo     |     |direktor   |   |
|    |          |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|23116 |Direktorat za varno|B017103 |Generalni   | 56 |
|    |hrano       |     |direktor   |   |
|    |          |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|23116 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 56 |
|    |gozdarstvo, lovstvo|     |direktor   |   |
|    |in ribištvo    |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|24112 |Direktorat za ceste|B017103 |Generalni   | 57 |
|    |          |     |direktor   |   |
|    |          |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|24112 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 57 |
|    |civilno letalstvo |     |direktor   |   |
|    |          |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|24112 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 56 |
|    |pomorstvo     |     |direktor   |   |
|    |          |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|24112 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 57 |
|    |železnice in    |     |direktor   |   |
|    |žičnice      |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|24112 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 56 |
|    |promet       |     |direktor   |   |
|    |          |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|24112 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 56 |
|    |mednarodne zadeve |     |direktor   |   |
|    |          |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|25119 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 57 |
|    |okolje       |     |direktor   |   |
|    |          |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|25119 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 57 |
|    |prostor      |     |direktor   |   |
|    |          |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|25119 |Direktorat za javne|B017103 |Generalni   | 56 |
|    |službe in     |     |direktor   |   |
|    |investicije    |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|26115 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 57 |
|    |delovna razmerja in|     |direktor   |   |
|    |pravice iz dela  |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|26115 |Direktorat za trg |B017103 |Generalni   | 57 |
|    |dela in      |     |direktor   |   |
|    |zaposlovanje    |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|26115 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 57 |
|    |socialne zadeve  |     |direktor   |   |
|    |          |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|26115 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 57 |
|    |družino      |     |direktor   |   |
|    |          |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|26115 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 56 |
|    |invalide      |     |direktor   |   |
|    |          |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|27111 |Direktorat za javno|B017103 |Generalni   | 56 |
|    |zdravje      |     |direktor   |   |
|    |          |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|27111 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 57 |
|    |zdravstveno varstvo|     |direktor   |   |
|    |          |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|27111 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 57 |
|    |zdravstveno    |     |direktor   |   |
|    |ekonomiko     |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|31119 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 57 |
|    |organizacijo in  |     |direktor   |   |
|    |kadre       |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|31119 |Direktorat za javni|B017103 |Generalni   | 57 |
|    |sektor       |     |direktor   |   |
|    |          |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|31119 |Direktorat za e-  |B017103 |Generalni   | 57 |
|    |upravo in upravne |     |direktor   |   |
|    |procese      |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|31119 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 57 |
|    |investicije,    |     |direktor   |   |
|    |nepremičnine in  |     |direktorata  |   |
|    |skupne službe   |     |MIN      |   |
|    |državne uprave   |     |       |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|32115 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 57 |
|    |znanost      |     |direktor   |   |
|    |          |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|32115 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 57 |
|    |visoko šolstvo   |     |direktor   |   |
|    |          |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|32115 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 57 |
|    |investicije    |     |direktor   |   |
|    |          |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|32115 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 56 |
|    |informacijsko   |     |direktor   |   |
|    |družbo       |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|32115 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 56 |
|    |tehnologijo    |     |direktor   |   |
|    |          |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|33111 |Direktorat za vrtce|B017103 |Generalni   | 57 |
|    |in osnovno šolstvo |     |direktor   |   |
|    |          |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|33111 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 57 |
|    |srednje in višje  |     |direktor   |   |
|    |šolstvo ter    |     |direktorata  |   |
|    |izobraževanje   |     |MIN      |   |
|    |odraslih      |     |       |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|33111 |Direktorat za šport|B017103 |Generalni   | 56 |
|    |          |     |direktor   |   |
|    |          |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|35114 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 56 |
|    |kulturno dediščino |     |direktor   |   |
|    |          |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|35114 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 57 |
|    |umetnost      |     |direktor   |   |
|    |          |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|35114 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 56 |
|    |medije       |     |direktor   |   |
|    |          |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|35114 |Direktorat za   |B017103 |Generalni   | 57 |
|    |kulturni razvoj in |     |direktor   |   |
|    |mednarodne zadeve |     |direktorata  |   |
|    |          |     |MIN      |   |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-168/2009/10
Ljubljana, dne 17. avgusta 2009
EVA 2009-3111-0075
Irma Pavlinič Krebs l.r.
Ministrica
za javno upravo

AAA Zlata odličnost