Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2009 z dne 31. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2009 z dne 31. 7. 2009

Kazalo

2957. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 8962.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo in 48/09), za izvajanje 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 80/08 in 48/09) ter na podlagi 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08 in 21/09) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Ur l. RS, št. 106/05, 20/06, 49/06, 55/07, 109/07 in 23/08) se v drugem odstavku 2. člena tabela:
(1) tabela »Tip osebe javnega prava: višja strokovna šola – organizacijska enota, Razpon plačnega razreda: 44-49« spremeni tako, da se:
– iz tabele izbrišejo naslednji proračunski uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:
+------+---------------------+--------+--------------+---------+
| ŠIFRA| NAZIV PRORAČUNSKEGA | ŠIFRA |IME DELOVNEGA | PLAČNI |
| PU |   UPORABNIKA   |  DM  |  MESTA   | RAZRED |
+------+---------------------+--------+--------------+---------+
| 70289|Ekonomska šola Murska| B017307|Ravnatelj   |  47  |
|   |Sobota        |    |VSŠOE     |     |
+------+---------------------+--------+--------------+---------+
| 70254|Prometna šola Maribor| B017307|Ravnatelj   |  47  |
|   |           |    |VSŠOE     |     |
+------+---------------------+--------+--------------+---------+
– pri naslednjih proračunskih uporabnikih spremeni naziv proračunskega uporabnika, tako da se ta glasi:
+------+------------------------+-------+-------------+--------+
|ŠIFRA | NAZIV PRORAČUNSKEGA  | ŠIFRA |   IME   | PLAČNI |
| PU |    UPORABNIKA    |  DM | DELOVNEGA | RAZRED |
|   |            |    |  MESTA  |    |
+------+------------------------+-------+-------------+--------+
|70238 |Izobraževalni center  |B017307|Ravnatelj  |  45  |
|   |Piramida Maribor    |    |VSŠOE    |    |
+------+------------------------+-------+-------------+--------+
|69728 |Šola za hortikulturo in |B017307|Ravnatelj  |  45  |
|   |vizualne umetnosti Celje|    |VSŠOE    |    |
+------+------------------------+-------+-------------+--------+
|70530 |Šolski center Škofja  |B017307|Ravnatelj  |  46  |
|   |Loka          |    |VSŠOE    |    |
+------+------------------------+-------+-------------+--------+
– pri Šolskem centru Ravne na Koroškem doda šifra proračunskega uporabnika 72907,
– dodajo novi proračunski uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:
+------+------------------------+--------+------------+--------+
| ŠIFRA|  NAZIV PRORAČUNSKEGA | ŠIFRA |  IME   | PLAČNI |
| PU |    UPORABNIKA    |  DM  | DELOVNEGA | RAZRED |
|   |            |    |  MESTA  |    |
+------+------------------------+--------+------------+--------+
| 70491|Šolski center Srečka  |B017307 |Ravnatelj  |  44  |
|   |Kosovela Sežana     |    |VSŠOE    |    |
+------+------------------------+--------+------------+--------+
| 69841|Ekonomsko – storitveni |B017307 |Ravnatelj  |  44  |
|   |izobraževalni center  |    |VSŠOE    |    |
|   |Kranj          |    |      |    |
+------+------------------------+--------+------------+--------+
(2) tabela »Tip osebe javnega prava: šolski center, Razpon plačnega razreda: 49-54« spremeni tako, da se:
– dodajo novi proračunski uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:
+------+------------------------+--------+------------+--------+
| ŠIFRA|  NAZIV PRORAČUNSKEGA | ŠIFRA |  IME   | PLAČNI |
| PU |    UPORABNIKA    |  DM  | DELOVNEGA | RAZRED |
|   |            |    |  MESTA  |    |
+------+------------------------+--------+------------+--------+
| 70530|Šolski center Škofja  |B017310 |Direktor ŠC |  49  |
|   |Loka          |    |      |    |
+------+------------------------+--------+------------+--------+
| 69841|Ekonomsko – storitveni |B017310 |Direktor ŠC |  50  |
|   |izobraževalni center  |    |      |    |
|   |Kranj          |    |      |    |
+------+------------------------+--------+------------+--------+
(3) tabela »Tip osebe javnega prava: srednja šola, Razpon plačnega razreda: 45-52« spremeni tako, da se:
– iz tabele izbrišejo naslednji proračunski uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:
+------+--------------------------+-------+-------------+------+
|ŠIFRA |  NAZIV PRORAČUNSKEGA  | ŠIFRA |   IME   |PLAČNI|
| PU |    UPORABNIKA    |  DM | DELOVNEGA |RAZRED|
|   |             |    |  MESTA  |   |
+------+--------------------------+-------+-------------+------+
|69590 |Gimnazija in srednja   |B017312|Direktor-  | 46 |
|   |kemijska šola Ruše    |    |ravnatelj SŠ |   |
+------+--------------------------+-------+-------------+------+
|70157 |Srednja gradbena šola   |B017312|Direktor-  | 46 |
|   |Maribor          |    |ravnatelj SŠ |   |
+------+--------------------------+-------+-------------+------+
|69620 |Gimnazija in ekonomska  |B017312|Direktor-  | 45 |
|   |srednja šola Trbovlje   |    |ravnatelj SŠ |   |
+------+--------------------------+-------+-------------+------+
|70556 |Srednja tehniška in    |B017312|Direktor-  | 46 |
|   |poklicna šola Trbovlje  |    |ravnatelj SŠ |   |
+------+--------------------------+-------+-------------+------+
|69922 |Srednja šola za      |B017312|Direktor-  | 47 |
|   |elektrotehniko in     |    |ravnatelj SŠ |   |
|   |računalništvo Ljubljana  |    |       |   |
+------+--------------------------+-------+-------------+------+
|69450 |Srednja vzgojiteljska šola|B017312|Direktor-  | 47 |
|   |in gimnazija, Ljubljana  |    |ravnatelj SŠ |   |
+------+--------------------------+-------+-------------+------+
|69442 |Gimnazija Ljubljana Šiška |B017312|Direktor-  | 47 |
|   |             |    |ravnatelj SŠ |   |
+------+--------------------------+-------+-------------+------+
|70530 |Šola za strojništvo Škofja|B017312|Direktor-  | 48 |
|   |Loka           |    |ravnatelj SŠ |   |
+------+--------------------------+-------+-------------+------+
|69841 |Ekonomska šola Kranj   |B017312|Direktor-  | 51 |
|   |             |    |ravnatelj SŠ |   |
+------+--------------------------+-------+-------------+------+
|69647 |Srednja šola Veno Pilon  |B017312|Direktor-  | 47 |
|   |Ajdovščina        |    |ravnatelj SŠ |   |
+------+--------------------------+-------+-------------+------+
|69299 |Gimnazija Jurija Vege   |B017312|Direktor-  | 46 |
|   |Idrija          |    |ravnatelj SŠ |   |
+------+--------------------------+-------+-------------+------+
|70491 |Srednja šola Srečko    |B017312|Direktor-  | 46 |
|   |Kosovel Sežana      |    |ravnatelj SŠ |   |
+------+--------------------------+-------+-------------+------+
|69787 |Srednja tehniška šola   |B017312|Direktor-  | 46 |
|   |Koper           |    |ravnatelj SŠ |   |
+------+--------------------------+-------+-------------+------+
– pri naslednjih proračunskih uporabnikih spremeni naziv proračunskega uporabnika, tako da se ta glasi:
+------+------------------------+-------+-------------+--------+
| ŠIFRA| NAZIV PRORAČUNSKEGA  | ŠIFRA |   IME   | PLAČNI |
| PU |    UPORABNIKA    | DM  | DELOVNEGA | RAZRED |
|   |            |    |  MESTA  |    |
+------+------------------------+-------+-------------+--------+
| 69728|Šola za hortikulturo in |B017312|Direktor-  |  47  |
|   |vizualne umetnosti   |    |ravnatelj SŠ |    |
|   |Celje          |    |       |    |
+------+------------------------+-------+-------------+--------+
| 70238|Izobraževalni center  |B017312|Direktor-  |  48  |
|   |Piramida        |    |ravnatelj SŠ |    |
+------+------------------------+-------+-------------+--------+
– pri Šolskem centru Ravne na Koroškem doda šifra proračunskega uporabnika 72907,
– dodajo novi proračunski uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:
+-----+-----------------------------+-------+-----------+------+
|ŠIFRA|   NAZIV PRORAČUNSKEGA   | ŠIFRA |  IME  |PLAČNI|
| PU |     UPORABNIKA     |  DM | DELOVNEGA |RAZRED|
|   |               |    |  MESTA  |   |
+-----+-----------------------------+-------+-----------+------+
|70033|Srednja poklicna in     |B017312|Direktor- | 48 |
|   |strokovna šola Bežigrad-   |    |ravnatelj |   |
|   |Ljubljana          |    |SŠ     |   |
+-----+-----------------------------+-------+-----------+------+
|70491|Šolski center Srečka     |B017312|Direktor- | 47 |
|   |Kosovela Sežana       |    |ravnatelj |   |
|   |               |    |SŠ     |   |
+-----+-----------------------------+-------+-----------+------+
|70386|Pomorski in tehniški     |B017312|Direktor- | 46 |
|   |izobraževalni center     |    |ravnatelj |   |
|   |Portorož – Centro di     |    |SŠ     |   |
|   |Formazione e Istruzione   |    |      |   |
|   |Nautica e Professionale   |    |      |   |
|   |Portorose          |    |      |   |
+-----+-----------------------------+-------+-----------+------+
(4) tabela »Tip osebe javnega prava: srednja šola, Razpon plačnega razreda: 44-50« spremeni tako, da se:
– iz tabele izbrišejo naslednji proračunski uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:
+-------+---------------------------+-------+-----------+------+
| ŠIFRA |  NAZIV PRORAČUNSKEGA  | ŠIFRA |  IME  |PLAČNI|
| PU  |     UPORABNIKA    |  DM | DELOVNEGA |RAZRED|
|    |              |    |  MESTA  |   |
+-------+---------------------------+-------+-----------+------+
| 70033 |Srednja poklicna in    |B017313|Ravnatelj | 49 |
|    |strokovna šola Bežigrad,  |    |SŠ     |   |
|    |Ljubljana         |    |      |   |
+-------+---------------------------+-------+-----------+------+
| 69817 |Srednja trgovska šola Kranj|B017313|Ravnatelj | 46 |
|    |              |    |SŠ     |   |
+-------+---------------------------+-------+-----------+------+
| 69809 |Srednja poklicna in    |B017313|Ravnatelj | 44 |
|    |strokovna šola Kranj    |    |SŠ     |   |
+-------+---------------------------+-------+-----------+------+
| 70521 |Srednja lesarska šola   |B017313|Ravnatelj | 45 |
|    |Škofja Loka        |    |SŠ     |   |
+-------+---------------------------+-------+-----------+------+
|703860 |Srednja pomorska šola   |B017313|Ravnatelj | 44 |
|    |Portorož          |    |SŠ     |   |
+-------+---------------------------+-------+-----------+------+
– pri naslednjih proračunskih uporabnikih spremeni naziv proračunskega uporabnika, tako da se ta glasi:
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|ŠIFRA |   NAZIV PRORAČUNSKEGA   | ŠIFRA |  IME  |PLAČNI|
| PU |     UPORABNIKA     | DM  |DELOVNEGA |RAZRED|
|   |               |    | MESTA  |   |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|69515 |Biotehniška šola Rakičan   |B017313|Ravnatelj | 45 |
|   |               |    |SŠ    |   |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|70130 |Srednja zdravstvena in    |B017313|Ravnatelj | 47 |
|   |kozmetična šola Maribor   |    |SŠ    |   |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|69906 |Ekonomska šola Ljubljana   |B017313|Ravnatelj | 46 |
|   |               |    |SŠ    |   |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|69426 |Gimnazija Moste       |B017313|Ravnatelj | 46 |
|   |               |    |SŠ    |   |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|69418 |Gimnazija Vič        |B017313|Ravnatelj | 47 |
|   |               |    |SŠ    |   |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|70076 |Srednja medijska in grafična |B017313|Ravnatelj | 46 |
|   |šola Ljubljana        |    |SŠ    |   |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|69892 |Gimnazija Poljane      |B017313|Ravnatelj | 47 |
|   |               |    |SŠ    |   |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|69744 |Srednja šola Pietro Coppo  |B017313|Ravnatelj | 44 |
|   |Izola – Scuola media Pietro |    |SŠ    |   |
|   |Coppo Isola         |    |     |   |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|69752 |Srednja gostinska in     |B017313|Ravnatelj | 46 |
|   |turistična šola Izola –   |    |SŠ    |   |
|   |Scuola media alberghiera e  |    |     |   |
|   |turistica Isola       |    |     |   |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|69345 |Gimnazija Koper – Ginnasio  |B017313|Ravnatelj | 46 |
|   |Capodistria         |    |SŠ    |   |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|69353 |Gimnazija Gian Rinaldo Carli |B017313|Ravnatelj | 44 |
|   |Koper – Ginnasio Gian Rinaldo|    |SŠ    |   |
|   |Carli Capodistira      |    |     |   |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|70394 |Srednja zdravstvena šola   |B017313|Ravnatelj | 45 |
|   |Izola – Scuola media     |    |SŠ    |   |
|   |sanitaria Isola       |    |     |   |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|69566 |Gimnazija Antonia Sema Piran |B017313|Ravnatelj | 44 |
|   |– Ginnasio Antonio Sema   |    |SŠ    |   |
|   |Pirano            |    |     |   |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|69574 |Gimnazija Piran – Ginnasio  |B017313|Ravnatelj | 45 |
|   |Pirano            |    |SŠ    |   |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
– dodajo novi proračunski uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|ŠIFRA |   NAZIV PRORAČUNSKEGA   | ŠIFRA |  IME  |PLAČNI|
| PU |     UPORABNIKA     | DM  |DELOVNEGA |RAZRED|
|   |               |    | MESTA  |   |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|69590 |Gimnazija in srednja kemijska|B017313|Ravnatelj | 45 |
|   |šola Ruše          |    |SŠ    |   |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|70157 |Srednja gradbena šola in   |B017313|Ravnatelj | 46 |
|   |gimnazija Maribor      |    |SŠ    |   |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|69620 |Gimnazija in ekonomska    |B017313|Ravnatelj | 45 |
|   |srednja šola Trbovlje    |    |SŠ    |   |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|70556 |Srednja tehniška in poklicna |B017313|Ravnatelj | 46 |
|   |šola Trbovlje        |    |SŠ    |   |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|69922 |Elektrotehniško-računalniška |B017313|Ravnatelj | 47 |
|   |strokovna šola in gimnazija |    |SŠ    |   |
|   |Ljubljana          |    |     |   |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|69450 |Srednja vzgojiteljska šola in|B017313|Ravnatelj | 47 |
|   |gimnazija Ljubljana     |    |SŠ    |   |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|69442 |Gimnazija Šiška       |B017313|Ravnatelj | 47 |
|   |               |    |SŠ    |   |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|69647 |Srednja šola Veno Pilon   |B017313|Ravnatelj | 47 |
|   |Ajdovščina          |    |SŠ    |   |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|69299 |Gimnazija Jurija Vege Idrija |B017313|Ravnatelj | 46 |
|   |               |    |SŠ    |   |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|69787 |Srednja tehniška šola Koper –|B017313|Ravnatelj | 46 |
|   |Scuola media tecnica di   |    |SŠ    |   |
|   |Capodistria         |    |     |   |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
(5) tabela »Tip osebe javnega prava: srednja šola – organizacijska enota, Razpon plačnega razreda: 42-49« spremeni tako, da se:
– iz tabele izbrišejo naslednji proračunski uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:
+------+----------------------------+-------+-----------+------+
| ŠIFRA|  NAZIV PRORAČUNSKEGA   | ŠIFRA |  IME  |PLAČNI|
| PU |     UPORABNIKA     | DM  | DELOVNEGA |RAZRED|
|   |              |    |  MESTA  |   |
+------+----------------------------+-------+-----------+------+
| 69841|Ekonomska šola Kranj    |B017314|Ravnatelj | 46 |
|   |– Srednja poklicna in    |    |SŠOE    |   |
|   |strokovna šola       |    |      |   |
+------+----------------------------+-------+-----------+------+
| 69973|ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA   |B017314|Ravnatelj | 43 |
|   |– Srednja strojna šola in  |    |SŠOE    |   |
|   |Srednja kemijska šola    |    |      |   |
+------+----------------------------+-------+-----------+------+
– pri naslednjih proračunskih uporabnikih se spremeni naziv proračunskega uporabnika, tako da se ta glasi:
+------+----------------------------+-------+-----------+------+
| ŠIFRA|   NAZIV PRORAČUNSKEGA  | ŠIFRA |  IME  |PLAČNI|
| PU |     UPORABNIKA     | DM  | DELOVNEGA |RAZRED|
|   |              |    |  MESTA  |   |
+------+----------------------------+-------+-----------+------+
| 70424|ŠOLSKI CENTER PTUJ     |B017314|Ravnatelj | 44 |
|   |– Biotehniška šola     |    |SŠOE    |   |
+------+----------------------------+-------+-----------+------+
| 70424|ŠOLSKI CENTER PTUJ     |B017314|Ravnatelj | 45 |
|   |– Elektro in računalniška  |    |SŠOE    |   |
|   |šola            |    |      |   |
+------+----------------------------+-------+-----------+------+
| 70424|ŠOLSKI CENTER PTUJ     |B017314|Ravnatelj | 44 |
|   |– Strojna šola       |    |SŠOE    |   |
+------+----------------------------+-------+-----------+------+
| 70564|ŠOLSKI CENTER VELENJE    |B017314|Ravnatelj | 45 |
|   |– Poklicna in tehniška šola |    |SŠOE    |   |
|   |za storitvene dejavnosti  |    |      |   |
+------+----------------------------+-------+-----------+------+
| 69973|ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA   |B017314|Ravnatelj | 46 |
|   |– Gimnazija Antona Aškerca |    |SŠOE    |   |
+------+----------------------------+-------+-----------+------+
– pri Šolskem centru Ravne na Koroškem – Srednja šola doda šifra proračunskega uporabnika 72907,
– dodajo novi proračunski uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:
+------+----------------------------+-------+-----------+------+
| ŠIFRA|  NAZIV PRORAČUNSKEGA   | ŠIFRA |  IME  |PLAČNI|
| PU |     UPORABNIKA     | DM  | DELOVNEGA |RAZRED|
|   |              |    |  MESTA  |   |
+------+----------------------------+-------+-----------+------+
| 70289|Ekonomska šola Murska    |B017314|Ravnatelj | 45 |
|   |Sobota           |    |SŠOE    |   |
|   |– Srednja šola in gimnazija |    |      |   |
+------+----------------------------+-------+-----------+------+
| 70254|Prometna šola Maribor    |B017314|Ravnatelj | 45 |
|   |– Srednja prometna šola in |    |SŠOE    |   |
|   |dijaški dom Maribor     |    |      |   |
+------+----------------------------+-------+-----------+------+
| 69973|ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA   |B017314|Ravnatelj | 45 |
|   |– Srednja strojna in    |    |SŠOE    |   |
|   |kemijska šola        |    |      |   |
+------+----------------------------+-------+-----------+------+
| 70530|Šolski center Škofja Loka  |B017314|Ravnatelj | 44 |
|   |– Srednja šola za lesarstvo |    |SŠOE    |   |
+------+----------------------------+-------+-----------+------+
| 70530|Šolski center Škofja Loka  |B017314|Ravnatelj | 45 |
|   |– Srednja šola za      |    |SŠOE    |   |
|   |strojništvo         |    |      |   |
+------+----------------------------+-------+-----------+------+
| 69841|Ekonomsko-storitveni    |B017314|Ravnatelj | 45 |
|   |izobraževalni center Kranj |    |SŠOE    |   |
|   |– Ekonomsko-trgovska šola  |    |      |   |
+------+----------------------------+-------+-----------+------+
| 69841|Ekonomsko-storitveni    |B017314|Ravnatelj | 44 |
|   |izobraževalni center Kranj |    |SŠOE    |   |
|   |– Gradbeno-storitvena šola |    |      |   |
+------+----------------------------+-------+-----------+------+
| 69841|Ekonomsko-storitveni    |B017314|Ravnatelj | 45 |
|   |izobraževalni center Kranj |    |SŠOE    |   |
|   |– Gimnazija         |    |      |   |
+------+----------------------------+-------+-----------+------+
(6) tabela »Tip osebe javnega prava: dijaški dom, Razpon plačnega razreda: 42-49« spremeni tako, da se:
– iz tabele izbrišejo naslednji proračunski uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:
+-------+------------------------+-------+--------------+------+
| ŠIFRA | NAZIV PRORAČUNSKEGA  | ŠIFRA |IME DELOVNEGA |PLAČNI|
| PU  |    UPORABNIKA    | DM  |  MESTA   |RAZRED|
+-------+------------------------+-------+--------------+------+
| 63037 |DIJAŠKI DOM KOPER    |B017325|Ravnatelj   | 44 |
|    |            |    |DD/DDOE    |   |
+-------+------------------------+-------+--------------+------+
| 63207 |DIJAŠKI DOM PORTOROŽ  |B017325|Ravnatelj   | 43 |
|    |            |    |DD/DDOE    |   |
+-------+------------------------+-------+--------------+------+
| 63223 |DIJAŠKI DOM ŠKOFJA LOKA |B017325|Ravnatelj   | 42 |
|    |            |    |DD/DDOE    |   |
+-------+------------------------+-------+--------------+------+
| 69442 |Gimnazija Ljubljana   |B017325|Ravnatelj   | 44 |
|    |Šiška          |    |DD/DDOE    |   |
|    |– Dijaški dom Šiška   |    |       |   |
+-------+------------------------+-------+--------------+------+
– pri naslednjih proračunskih uporabnikih spremeni naziv proračunskega uporabnika, tako da se ta glasi:
+-------+-------------------------+-------+-------------+------+
| ŠIFRA |  NAZIV PRORAČUNSKEGA  | ŠIFRA |IME DELOVNEGA|PLAČNI|
| PU  |    UPORABNIKA    | DM  |  MESTA  |RAZRED|
+-------+-------------------------+-------+-------------+------+
| 63096 |DIJAŠKI DOM IVANA    |B017325|Ravnatelj  | 49 |
|    |CANKARJA LJUBLJANA    |    |DD/DDOE   |   |
+-------+-------------------------+-------+-------------+------+
| 63142 |DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR|B017325|Ravnatelj  | 46 |
|    |MARIBOR         |    |DD/DDOE   |   |
+-------+-------------------------+-------+-------------+------+
| 63193 |Dijaški in študentski dom|B017325|Ravnatelj  | 43 |
|    |Novo mesto        |    |DD/DDOE   |   |
+-------+-------------------------+-------+-------------+------+
– dodajo novi proračunski uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:
+------+----------------------------+-------+-----------+------+
|ŠIFRA |  NAZIV PRORAČUNSKEGA   | ŠIFRA |  IME  |PLAČNI|
| PU |     UPORABNIKA     | DM  | DELOVNEGA |RAZRED|
|   |              |    |  MESTA  |   |
+------+----------------------------+-------+-----------+------+
|63037 |Dijaški in študentski dom  |B017325|Ravnatelj | 45 |
|   |Koper – Casa dello studente |    |DD/DDOE  |   |
|   |Capodistria         |    |      |   |
+------+----------------------------+-------+-----------+------+
2. člen
Uvrstitve v plačne razrede se za vsako delovno mesto direktorja izvedejo ob nastopu novega mandata.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-40/2009
Ljubljana, dne 22. julija 2009
EVA 2009-3311-0025
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost