Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2009 z dne 31. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2009 z dne 31. 7. 2009

Kazalo

2955. Uredba o spremembi Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, stran 8960.

Na podlagi tretjega in petega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja
1. člen
V Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07 in 70/08) se priloga 6 nadomesti z novo prilogo 6, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-34/2009/4
Ljubljana, dne 30. julija 2009
EVA 2009-2511-0102
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost