Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2009 z dne 31. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2009 z dne 31. 7. 2009

Kazalo

2951. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovne šole Puconci – enote vrtca, stran 8954.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2 in 25/08), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08 in 119/08), 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) in 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07, UPB-1) je Občinski svet Občine Puconci na 25. redni seji dne 23. 7. 2009 sprejel
S K L E P
o določitvi ekonomske cene programov v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovne šole Puconci – enote vrtca
1.
Ekonomska cena programov vrtcev javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Puconci znaša mesečno 403,58 EUR na otroka.
Kot osnova za določitev plačila staršev v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih se določi cena v višini 362,00 EUR. Razliko cene v višini 41,58 EUR do polne ekonomske cene 403,58 krije občinski proračun.
2.
Ta sklep začne veljati v osmih dneh po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2009 dalje.
3.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 602-0001/2008 (Uradni list RS, št. 14/08).
Št. 602-0018/2009
Puconci, dne 23. julija 2009
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost