Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2009 z dne 31. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2009 z dne 31. 7. 2009

Kazalo

2939. Cenik storitev najemnine grobov, stran 8892.

Na podlagi 17. člena Odloka o pokopališčih in pokopališkem redu na območju Občine Kočevje (Uradni list SRS, št. 26/85), sklepa Nadzornega sveta Javnega komunalnega podjetja KOMUNALA Kočevje, d.o.o. z dne 17. 6. 2009 ter mnenja Občine Kočevje, št. 301-1/2008-1403 z dne 17. 7. 2009, upravljalec pokopališč Komunala Kočevje d.o.o., objavlja
C E N I K
storitev najemnine grobov
I.
S tem cenikom se določi cene letne najemnine grobov na pokopališčih, ki so v upravljanju Javnega komunalnega podjetja KOMUNALA Kočevje, d.o.o.
II.
Cene storitev se obračunajo po postavkah, ki so priloga tega cenika.
III.
Ta cenik stopi v veljavo 1. 8. 2009. S tem dnem prenehajo veljati dosedanje cene letne najemnine grobov.
Št. 22-4/2009
Kočevje, dne 27. julija 2009
Javno komunalno podjetje
KOMUNALA Kočevje, d.o.o.
Direktor
Leon Behin l.r.
CENIK LETNE NAJEMNINE GROBOV


+--+-----+---------------------------------+-------+---------+
|ZŠ|Šifra|      STORITEV       | CENA |  CENA |
| |   |                 +-------+---------+
| |   |                 | BREZ | Z 20% |
| |   |                 | DDV |  DDV  |
+--+-----+---------------------------------+-------+---------+
|22|5501 |letna najemnina za grob - enojni | 16,19|  19,43|
+--+-----+---------------------------------+-------+---------+
|23|5500 |letna najemnina za grob -    | 29,30|  35,16|
| |   |družinski            |    |     |
+--+-----+---------------------------------+-------+---------+
|24|5502 |letna najemnina za grob - žarni |  9,21|  11,05|
+--+-----+---------------------------------+-------+---------+