Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2009 z dne 31. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2009 z dne 31. 7. 2009

Kazalo

2937. Javno naznanilo o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica, stran 8892.

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) župan Občine Ivančna Gorica izdaja
J A V N O N A Z N A N I L O
o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica
I.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica, ki ga je izdelalo podjetje TOPOS d.o.o.
II.
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, v delovnem času Občine Ivančna Gorica in na spletnem naslovu www.ivancna-gorica.si. Javna razgrnitev bo trajala trideset dni in se začne teden dni po objavi. V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, in sicer 19. 8. 2009 ob 17. uri v sejni dvorani Občine Ivančna Gorica v PC Žolnir, Sokolska ulica 5.
III.
V času javne razgrnitve lahko k dopolnjenemu osnutku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica dajo pisne pripombe in predloge vse pravne in fizične osebe oziroma vsi zainteresirani in prizadeti, ki jih vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve, ali pismeno pošljejo na Občino Ivančna Gorica s pripisom: »Pripombe na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica«.
IV.
Območje sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica obsega naslednje parc. št.: 390/1, 390/4, 390/6, 390/7, 391/4, 392/4, 393/3, 394/2, 400/1, 400/5, 400/7, 400/8, 400/9, 401/4, 401/5, 404/1, 404/4, 404/6, 405/1, 405/2, 405/3, 405/4, 405/5, 405/6, 408/1, 408/3, 408/6, 408/7, 409/1, 409/2, 409/5, 409/6, 409/8, 410/2, 410/4, 410/5, 410/7, 768/2, 768/13, 768/14, 792/3, 792/6, 792/7, vse k.o. Dedni Dol.
V.
Ta sklep začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-0003/2009
Ivančna Gorica, dne 24. julija 2009
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

AAA Zlata odličnost