Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2009 z dne 31. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2009 z dne 31. 7. 2009

Kazalo

2931. Pravilnik o predložitvi zaključnih računov občinskih proračunov, stran 8884.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) za izvrševanje 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o predložitvi zaključnih računov občinskih proračunov
1. člen
Ta pravilnik določa predložitev predlogov zaključnih računov občinskih proračunov in obvestil o sprejetem zaključnem računu občinskega proračuna Ministrstvu za finance.
2. člen
(1) Župani občin posredujejo predlog odloka o zaključnem računu proračuna, splošnega dela zaključnega računa proračuna in posebnega dela zaključnega računa proračuna ter obrazložitev zaključnega računa proračuna do 31. marca tekočega leta na elektronski naslov Ministrstva za finance: mf.obcine-zakljucniracunproracuna@mf-rs.si z elektronskega naslova občine, sporočenega Ministrstvu za finance.
(2) Župani občin posredujejo obvestilo o sprejetem zaključnem računu proračuna na način, določen v prejšnjem odstavku, v tridesetih dneh po sprejetju zaključnega računa proračuna. Obvestilo mora vsebovati datum seje občinskega sveta, na kateri je bil sprejet odlok o zaključnem računu proračuna.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se prvič uporabi za predložitev zaključnih računov občinskih proračunov za leto 2009.
Št. 007-389/2009
Ljubljana, dne 27. julija 2009
EVA 2009-1611-0128
dr. France Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost