Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009

Kazalo

2908. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Škofja Loka za območje Občine Žiri, stran 8213.

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/99) je Občinski svet Občine Žiri na 14. redni seji dne 16. 7. 2009 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
2. točke 9.F člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Škofja Loka za območje Občine Žiri (Uradni list RS, št. 81/02) v naslednjem besedilu:
2. točka 9.F člena se od dne objave te obvezne razlage v Uradnem listu RS tolmači kot sledi:
Na območjih stavbnih zemljišč, ki so kot stavbna zemljišča opredeljena v Odloku o Dolgoročnem in srednjeročnem planu Občine Žiri (Uradni list RS, št. 4/99), je dopustna gradnja objektov, ki neposredno služijo primarni kmetijski proizvodnji (stanovanjske hiše, hlevi, silosi, strojne lope in podobno).
Obvezna razlaga stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0-14/2009
Žiri, dne 16. julija 2009
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.

AAA Zlata odličnost