Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009

Kazalo

2906. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Vojnik, stran 8210.

Na podlagi določil 43. in 99. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV-UPB2, Uradni list RS, št. 3/07), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06 in 8/07) in 20. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06 in 67/06) je Občinski svet Občine Vojnik na 24. seji dne 16. 6. 2009 sprejel
S K L E P
o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Vojnik
I.
Občina Vojnik daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve Dom ob Savinji Celje – Center za pomoč na domu, v višini 17,13 € na efektivno uro.
II.
Ob upoštevanju subvencije Republike Slovenije in Občine Vojnik znaša prispevek uporabnika za uro opravljene storitve pomoči na domu 3,70 €.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 8. 2009.
Št. 032-0016/2009/2
Vojnik, dne 16. julija 2009
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

AAA Zlata odličnost