Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009

Kazalo

2900. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na parc. št. 2/16, k.o. Bunčani, stran 8207.

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr. in 126/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2) in 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) je Občinski svet Občine Veržej na 21. seji dne 16. 7. 2009 sprejel
S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na parc. št. 2/16, k.o. Bunčani
1. člen
S tem sklepom se na parc. št. 2/16, v velikosti 102 m², vpisani pri vložni številki 196, k.o. Bunčani, vzpostavi status grajenega javnega dobra v lasti Občine Veržej.
2. člen
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa se odpiše od obstoječe vložne številke in se vpiše k novi vložni številki iste katastrske občine in se tam vknjiži lastninska pravica na Občino Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej, z zaznambo, da je nepremičnina grajeno javno dobro.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-01/09-33/1-OV
Veržej, dne 16. julija 2009
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.

AAA Zlata odličnost