Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009

Kazalo

2896. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Trebnje (planske celote 1,3,4,5) – za Občino Šentrupert, stran 8205.

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07) ter 96. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 23/07) je Občinski svet Občine Šentrupert na 24. redni seji dne 20. 7. 2009 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Trebnje (planske celote 1,3,4,5) – za Občino Šentrupert
I.
Obvezna razlaga se podaja k 13. členu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Trebnje – planske celote 1,3,4,5 /v nadaljevanju; Odlok/ (Skupščinski Dolenjski list, št. 4/91, Uradni list RS, št. 15/99, 24/00, 7/02, 91/02, 59/04, 21/05, 113/07 – obvezna razlaga).
II.
Določba predzadnjega odstavka 13. člena Odloka, ki se nanaša na posege v območjih razpršene gradnje in se tičejo gradnje objektov za potrebe oskrbne in storitvene dejavnosti, ki je dopustna pod pogojem, da ne poslabšuje osnovnih bivalnih pogojev se razlagajo sledeče:
(1) Poleg dopustne gradnje stanovanjskih stavb in stavb za oskrbne in storitvene dejavnosti je v okviru opredeljenih stavbnih zemljišč dopustna tudi gradnja delavnic, ki sicer po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena spadajo pod industrijsko rabo in skladišča (CC-SI-125), vendar le pod pogojem, da je stavba po pretežni namembnosti namenjena tudi oskrbnim ali storitvenim dejavnostim.
III.
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2009
Šentrupert, dne 21. julija 2009
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost