Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009

Kazalo

2891. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta in prehodu mandata na novega člana, stran 8191.

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – ZLV-UPB2), ugotovitvenega sklepa Občinskega sveta Občine Križevci z dne 23. 6. 2009 št. 032-01-03/09-105 ter na podlagi rezultatov glasovanja na volitvah za člane Občinskega sveta Občine Križevci, ki so bile 22. 10. 2006, je Občinska volilna komisija Občine Križevci na seji dne 21. 7. 2009 sprejela
U G O T O V I T V E N I S K L E P
Občinska volilna komisija Občine Križevci ugotavlja:
– da je Občinski svet Občine Križevci na seji dne 23. 6. 2009 sprejel sklep, da so nastali zakonski razlogi za prenehanje mandata članu občinskega sveta Branku Belecu;
– da mandat člana Občinskega sveta Občine Križevci preide na kandidata KOSI JANKA roj. 23. 3. 1979, stanujoč Ključarovci 20, Križevci pri Ljutomeru; z liste Socialnih demokratov SD v 1. volilni enoti, ki je dobil mandat na podlagi preferenčnih glasov;
– da je kandidat podal pisno izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta Občine Križevci.
Št. 032-02-OVK/09-1
Križevci, dne 21. julija 2009
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Križevci
Vlasta Osterc Kuhanec l.r.

AAA Zlata odličnost