Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009

Kazalo

2884. Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v VIZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče in dodatnemu znižanju plačila programov vrtca za primer počitniške odsotnosti, stran 8188.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08), 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na 20. redni seji dne 15. 7. 2009 sprejel
S K L E P
o cenah programov predšolske vzgoje v VIZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče in dodatnemu znižanju plačila programov vrtca za primer počitniške odsotnosti
I.
Cene programov v VIZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče znašajo za:
1. Prvo starostno obdobje (1–3 let)        410,66 EUR
2. Drugo starostno obdobje (3–6 let)
– poldnevni program 4–6 ur            315,86 EUR
– dnevni program 6–9 ur             340,22 EUR.
II.
Starši otrok, za katere je Občina Braslovče po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, lahko uveljavijo pravico do dodatnega znižanja plačila vzgojnine. Dodatno znižanje vzgojnine se prizna za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca v času počitnic od 1. julija do 31. avgusta.
Starši otrok s stalnim bivališčem v Občini Braslovče v primeru neprekinjene celomesečne odsotnosti otroka plačajo 30% prispevka, določenega na osnovi pravilnika o plačilih staršev za programe vrtca (Uradni list RS, št. 129/06).
Pogoji in pravila za uveljavljanje pravice do dodatnega znižanja plačila vzgojnine so podrobneje urejeni z notranjim aktom Občine Braslovče.
III.
Sklep začne veljati s 1. 8. 2009 in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602/09
Braslovče, dne 15. julija 2009
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

AAA Zlata odličnost