Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2009 z dne 13. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2009 z dne 13. 7. 2009

Kazalo

2697. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, stran 7621.

Na podlagi 73. in 76. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo), 8. in 10. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 13. člena Zakona o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
1. člen
V Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07) se v 36. členu v prvem odstavku besedilo »Prometno informacijski center DARS d.o.o.« nadomesti z besedilom »Prometno informacijski center za državne ceste« in črta zadnji stavek.
V tretjem odstavku se besedilo »Prometno informacijski center DARS d.o.o.« nadomesti z besedilom »Prometno informacijski center za državne ceste«.
V četrtem odstavku se prva dva stavka spremenita tako, da se glasita:
»Helikopterske prevoze za nudenje nujne medicinske pomoči ob prometnih nesrečah iz prvega odstavka tega člena, ob drugih nesrečah in prevoze poškodovanih ter obolelih do zdravstvene službe oziroma med bolnišnicami izvajajo tudi državni zrakoplovi v skladu s predpisi o letalskih dejavnostih posebne vrste in o uporabi zrakoplovov pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter o obrambi. Pri reševanju v gorah in drugih zahtevnih terenskih razmerah se zaščita, reševanje in pomoč izvaja s pomočjo državnih zrakoplovov.«.
2. člen
V prilogi uredbe MERILA ZA ORGANIZIRANJE IN OPREMLJANJE GASILSKIH ENOT se v oddelku I. MERILA ZA RAZVRŠČANJE TERITORIALNIH GASILSKIH ENOT na koncu drugega odstavka doda besedilo »Druge značilnosti so zlasti organiziranost, velikost, opremljenost ter oddaljenost GE in druge značilnosti, zaradi katerih se pri določitvi kategorije posamezne GE ali osrednje GE lahko odstopi od meril, določenih s to uredbo.«.
V oddelku II. MERILA ZA RAZVRŠČANJE INDUSTRIJSKIH GASILSKIH ENOT se v točki 1. Kategorije industrijskih GE na koncu tretjega odstavka doda besedilo »Nepoklicni ali poklicni gasilec po teh merilih mora biti delavec gospodarske družbe, zavoda ali druge organizacije, ki mora organizirati GE.«.
V točki 2.4 Točkovanje glede na oddaljenost teritorialne GE se črta drugi odstavek.
V točki 2.5 Točkovanje glede na vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite in sklenjene pogodbe o požarnem varovanju se v prvem odstavku druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»–2 točki, če ima gospodarska družba, zavod ali druga organizacija vgrajen sistem za odkrivanje in javljanje požara in vgrajen gasilni sistem, hkrati pa GE V. ali višje kategorije ni oddaljena več kot 15 minut vožnje;«.
3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-2/2009/5
Ljubljana, dne 2. julija 2009
EVA 2009-1911-0013
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti