Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2009 z dne 13. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2009 z dne 13. 7. 2009

Kazalo

2696. Uredba o spremembah Uredbe o tehničnih normativih in pogojih za projektiranje cestnih predorov v Republiki Sloveniji, stran 7620.

Na podlagi drugega odstavka 39.b člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP in 69/08 – ZCestV) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o tehničnih normativih in pogojih za projektiranje cestnih predorov v Republiki Sloveniji
1. člen
V Uredbi o tehničnih normativih in pogojih za projektiranje cestnih predorov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 48/06) se v prilogi II besedilo 2. točke spremeni tako, da se glasi:
»2. Varnostna dokumentacija
2.1. Varnostna dokumentacija je zbir dokumentov, ki dokazujejo funkcionalno in prometno varnostno ustreznost cestnega predora.
2.2. Varnostna dokumentacija opisuje preventivne in zaščitne ukrepe, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju, gradnji in obratovanju predora in so potrebni za zagotovitev varnosti uporabnikov, ob upoštevanju potreb gibalno oviranih in invalidnih oseb, narave poti, konfiguracije objekta, njegove okolice, narave prometa in obsega ukrepanja služb ob izrednih dogodkih.
2.3. Upravljavec predora zbere varnostno dokumentacijo za vsak predor in jo tekoče posodablja. Uradniku za varnost predloži izvod varnostne dokumentacije.
2.4. Varnostna dokumentacija za predor v fazi načrtovanja (pred izvajanjem gradnje) obsega najmanj naslednje dokumente:
– idejni projekt načrtovanega objekta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, z opisom dostopov do njega in pričakovano obratovalno ureditvijo;
– študijo prometne napovedi;
– analizo tveganja, ki mora vsebovati:
– projektna izhodišča (gradbena konstrukcija in vgrajeni sistemi, podatki o prometu, o prevozu nevarnega blaga in o prometnih nesrečah),
– pričakovano stanje z vidika varnosti (določitev nevarnosti, predvideno tveganje, sprejemljiv nivo tveganja, ukrepi za doseganje sprejemljivih tveganj);
– mnenje o varnosti, ki ga poda izvedenec ali organizacija, specializirana za to področje, ki je lahko tudi inšpekcijski organ.
2.5. Varnostna dokumentacija za predor v fazi dajanja v obratovanje obsega poleg dokumentacije, navedene v točki 2.4., še najmanj naslednje dokumente:
– izvleček iz akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest upravljavca predora s konkretnimi podatki za obravnavani cestni predor;
– navodilo za obratovanje in vzdrževanje predora v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov;
– načrt zaščite in reševanja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
2.6. Varnostna dokumentacija za predor, ki obratuje ali se rekonstruira, obsega poleg dokumentacije, navedene v točkah 2.4. in 2.5., še najmanj naslednje dokumente:
– poročilo o pomembnih incidentih in nesrečah;
– seznam opravljenih vaj, njihovo analizo in zaključke.«.
V točkah 1.2., 1.3., 3.3., 3.4., 4.1., 4.2., 4.3. in 5. se beseda »upravitelj« v različnih sklonih nadomesti z besedo »upravljavec« v ustreznem sklonu.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-13/2009/4
Ljubljana, dne 2. julija 2009
EVA 2009-2411-0010
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti