Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2009 z dne 13. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2009 z dne 13. 7. 2009

Kazalo

2683. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (za območje urejanja VP 2/1 Tobačna tovarna), stran 7592.

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 29. seji dne 22. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (za območje urejanja VP 2/1 Tobačna tovarna)
1. člen
V Odloku o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (Uradni list SRS, št. 6/88, 18/88 in Uradni list RS, št. 40/92, 5/93, 11/95, 40/97, 52/97, 65/98, 60/99, 63/99, 60/01, 85/02 – odločba US, 89/02, 79/04, 98/08) se 1. člen spremeni tako, da se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi: »Panprostor d.o.o. pod št. projekta PUP-18/08 v marcu 2009.«.
2. člen
59. člen se v celoti spremeni, tako da se glasi:
»Območje urejanja VP2/1 – Tobačna tovarna
Do sprejetja občinskega podrobnega prostorskega načrta so dovoljena vzdrževalna dela, rekonstrukcije in odstranitve posameznih objektov v soglasju s pristojnim organom s področja varstva kulturne dediščine, začasna ureditev parkirišč, posegi v prostor v zvezi s komunalnim in zunanjim urejanjem, vključno z izvedbo arheoloških raziskav.
Komunalno urejanje:
Pred odstranitvijo skupne plinske kotlovnice je treba izvesti priključitev obstoječih objektov, ki se ne odstranijo, na vročevodno omrežje.«
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-36/2008-59
Ljubljana, dne 22. junija 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti