Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2009 z dne 13. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2009 z dne 13. 7. 2009

Kazalo

2666. Poročilo o delnem izidu glasovanja na naknadnih volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament ter ugotovitev izida volitev, stran 7539.

P O R O Č I L O
o delnem izidu glasovanja na naknadnih volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament ter ugotovitev izida volitev
I.
Na podlagi 22. člena Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (Uradni list RS, 40/04 – ZVPEP-UPB1 in 41/07 – ZVRK) v zvezi z določbami 99. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba US) je Državna volilna komisija na 10. seji 8. julija 2009, glede na ugotovitev o vplivu razpisa naknadnih volitev na dodelitev mandatov kandidatom, ki je v Poročilu o delnem izidu glasovanja in o delnem izidu volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (Uradni list RS, št. 48/09 – v nadaljevanju: Poročilo o delnem izidu) ugotovila naslednji delni izid glasovanja na naknadnih volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki so bile opravljene po pošti za del volilnega telesa, ki je vpisan v posebni volilni imenik državljanov Republike Slovenije, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Argentini ter dne 7. junija 2009 niso glasovali na voliščih:
Na naknadnih volitvah dne 5. julija 2009 je imelo pravico voliti skupaj 3202 volivca.
Do 8. julija 2009 do 12.00 ure je:
Glasovalo skupaj 478 volivcev.
Oddanih: 475 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno izražena, je bila 1 glasovnica neveljavna.
Veljavnih je bilo 474 glasovnic.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število
glasov:
                          288 glasov
1. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
Posamezni/e kandidati/tke so dobili/e naslednje število
preferenčnih glasov:
1. Lojze PETERLE                     100
2. Ljudmila NOVAK                      3
3. Mojca KUCLER DOLINAR                  21
4. Anton KOKALJ                       0
5. Alenka ŠVERC                       0
6. Klemen ŽUMER                       8
7. Ksenija KRAŠEVEC                     0
                           0 glasov
2. SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE
Posamezni/e kandidati/tke so dobili/e naslednje število
preferenčnih glasov:
1. Darko KRAJNC                       0
2. Nataša LORBER                      0
3. Katja GRABNAR                      0
4. Idris FADUL                       0
5. Peter JANEŠ                       0
6. Maja KOVAČ                        0
7. Miha JAZBINŠEK                      0
                           0 glasov
3. SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Posamezni/e kandidati/tke so dobili/e naslednje število
preferenčnih glasov:
1. Ivan ŽAGAR                        0
2. Marta CIRAJ                       0
3. Marjan SENJUR                      0
4. Nada SKUK                        0
5. Ciril SMRKOLJ                      0
6. Marija RIBIČ                       0
7. Janez PODOBNIK                      0
                           0 glasov
4. KRŠČANSKI SOCIALISTI SLOVENIJE
Posamezni/e kandidati/tke so dobili/e naslednje število
preferenčnih glasov:
1. Maruša BENKIČ                      0
2. Nedeljko DABIĆ                      0
3. Gabrijela ČEVNIK                     0
4. Srečko PRISLAN                      0
5. Valentina STOPAR                     0
6. Nina PLAHUTNIK SUHADOLNIK                0
7. Andrej MAGAJNA                      0
                            1 glas
5. SOCIALNI DEMOKRATI
Posamezni/e kandidati/tke so dobili/e naslednje število
preferenčnih glasov:
1. Zoran THALER                       0
2. Tanja FAJON                       0
3. Andrej HORVAT                      0
4. Mojca KLEVA                       0
5. Lev KREFT                        0
6. Karmen PAHOR                       0
7. Andreja KATIČ                      0
                           0 glasov
6. ZDRUŽENI ZELENI
Posamezni/e kandidati/tke so dobili/e naslednje število
preferenčnih glasov:
1. Vlado ČUŠ                        0
2. Lucija MOZETIČ                      0
3. Mihael JARC                       0
4. Teja DUMENČIĆ                      0
5. Franc ČERNAGOJ                      0
6. Tomaž OGRIN                       0
7. Tamara GALUN                       0
7. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV     0 glasov
SLOVENIJE
Posamezni/e kandidati/tke so dobili/e naslednje število
preferenčnih glasov:
1. Karl Viktor ERJAVEC                   0
2. Marija GJERKEŠ DUGONIK                  0
3. Drago MIROŠIČ                      0
4. Andrejka MAJHEN                     0
5. Joško GODEC                       0
6. Silva SAVŠEK                       0
7. Avgust HERIČKO                      0
                          184 glasov
8. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
Posamezni/e kandidati/tke so dobili/e naslednje število
preferenčnih glasov:
1. Milan ZVER                       27
2. Romana JORDAN CIZELJ                   7
3. Zofija MAZEJ KUKOVIČ                   0
4. Dragutin MATE                      1
5. Mirko ZAMERNIK                      1
6. Katja KOREN MIKLAVEC                   8
7. Anže LOGAR                        0
                            1 glas
9. ZARES – nova politika
Posamezni/e kandidati/tke so dobili/e naslednje število
preferenčnih glasov:
1. Ivo VAJGL                        0
2. Felicita MEDVED                     0
3. Roman JAKIČ                       0
4. Bernarda JEKLIN                     0
5. Peter J. ČESNIK                     0
6. Cvetka ZALOKAR – ORAŽEM                 0
7. Matej LAHOVNIK                      0
                           0 glasov
10. NEODVISNA LISTA ZA PRAVICE BOLNIKOV
Posamezni/e kandidati/tke so dobili/e naslednje število
preferenčnih glasov:
1. Marko ŠIDJANIN                      0
2. Tadeja CANKAR DAVANZO                  0
3. Andraž KOŠIR                       0
4. Tina JAKOPIN                       0
                           0 glasov
11. LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Posamezni/e kandidati/tke so dobili/e naslednje število
preferenčnih glasov:
1. Jelko KACIN                       0
2. Mirjam MUŽENIČ                      0
3. Slavko ZIHERL                      0
4. Sonja KRALJ BERVAR                    0
5. Borut CINK                        0
6. Darija MOHORIČ                      0
7. Aleš GULIČ                        0
                           0 glasov
12. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
Posamezni/e kandidati/tke so dobili/e naslednje število
preferenčnih glasov:
1. Sergej ČAS                        0
2. Donja HUDOKLIN                      0
3. Barbara JERMAN                      0
4. Aleš BANDUR                       0
5. Janja ČAS                        0
6. Nina MAVRIN                       0
7. Matej IVANUŠA                      0
II.
Državna volilna komisija je v Poročilu o delnem izidu ugotovila, da naknadno glasovanje ne more spremeniti izida volitev po določbah drugega odstavka 13. člena Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament in ugotovila, da se sedmi mandat podeli kandidatki z liste kandidatov Slovenska demokratska stranka – SDS.
Državna volilna komisija je v Poročilu o delnem izidu ugotovila, da naknadno glasovanje lahko spremeni izid volitev po določbah tretjega odstavka 13. člena Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament glede podelitve drugega mandata liste Slovenska demokratska stranka – SDS, ker je razlika v številu preferenčnih glasov med drugo in tretjo kandidatko po vrstnem redu na listi manjše kot je število volivcev, ki imajo pravico glasovati na naknadnih volitvah.
Glede na delni izid naknadnih volitev je Državna volilna komisija ugotovila naslednji trenutni skupni izid za listo Slovenska demokratska stranka – SDS:
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS      123.553 glasov
Posamezni/e kandidati/tke so dobili/e naslednje število
preferenčnih glasov:
Milan ZVER                       70.042
Romana JORDAN CIZELJ                  8.422
Zofija MAZEJ KUKOVIČ                  5.865
Dragutin MATE                      3.066
Mirko ZAMERNIK                     1.877
Katja KOREN MIKLAVEC                   741
Anže LOGAR                       1.695
ter v postopku preizkusa ugotovila, da je razlika v številu poslanih volilnih gradiv za glasovanje po pošti na naknadnih volitvah 3202 in številom veljavnih glasovnic pri ugotavljanju delnega izida glasovanja na naknadnih volitvah ter razlika v številu preferenčnih glasov med kandidatkama na listi Slovenska demokratska stranka – SDS Romano Jordan Cizelj in Zofijo Mazej Kukovič tolikšna, da kandidatka Zofija Mazej Kukovič ne more več pridobiti mandata na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, tako da bi število njenih preferenčnih glasov preseglo eno štirinajstino glasov oddanih za listo Slovenska demokratska stranka – SDS.
III.
Na podlagi opravljenega preizkusa je Državna volilna komisija ugotovila, da je po določbah tretjega odstavka 13. člena ZVPEP iz liste Slovenska demokratska stranka – SDS izvoljena za poslanko Evropskega parlamenta iz Republike Slovenije naslednja kandidatka:
dr. Romana JORDAN CIZELJ, roj. 8. 1. 1966, stanujoča Rova Hrastičje 22, Radomlje.
Št. 10-7/00-33/09
Ljubljana, dne 8. julija 2009
Državna volilna komisija Ljubljana, Slovenska 54
Namestnik predsednika
Janez Srebot l.r.
Člani:
Miroslav Pretnar l.r.
dr. Franc Grad l.r.
Marjan Jarkovič l.r.
dr. Jurij Toplak l.r.
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti