Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009

Kazalo

2326. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Poslovno trgovski center Sevnica, stran 6432.

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B), ter 9. in 37. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo), je župan Občine Sevnica sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Poslovno trgovski center Sevnica
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za Poslovno trgovski center Sevnica.
2. člen
Javna razgrnitev bo potekala v času od ponedeljka, 29. 6. 2009 do torka, 28. 7. 2009:
– v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, v času uradnih ur;
– v prostorih Krajevne skupnosti Sevnica, Naselje heroja Maroka 24, 8290 Sevnica, v času uradnih ur.
3. člen
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo v torek, 14. 7. 2009 ob 17. uri v večnamenski dvorani Gasilskega doma Sevnica, Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica.
4. člen
V času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka OPPN, lahko svoje pripombe in predloge podajo vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi ali z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestih javne razgrnitve do zaključka javne razgrnitve.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0001/2009
Sevnica, dne 12. junija 2009
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.