Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009

Kazalo

2318. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Inštitut za okolje in prostor, stran 6410.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 55/92 – ZVDK, 13/93 – ZP, 66/93 – ZP, 66/93 – Zakon o spremembah Zakona o valorizaciji denarnih kazni za kazniva dejanja in gospodarske prestopke ter drugih denarnih zneskov, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) in 15. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06 in 26/07) sta Občinski svet Občine Šentjur na 19. redni seji dne 22. aprila 2009 in dr. Cvetka Ribarič Lasnik, Kersnikova 35, 3320 Velenje, sprejela
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Inštitut za okolje in prostor
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Inštitut za okolje in prostor (Uradni list RS, št. 58/07) se v preambuli besedilo »Tina Sirše, dipl. inž. zootehnike, Šmarška 27, 3320 Velenje« nadomesti z besedilom »dr. Cvetka Ribarič Lasnik, Kersnikova 35, 3320 Velenje«.
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 15. člena tako, da se glasi:
»Sredstva za ustanovitev zavoda in začetek njegovega delovanja znašajo 667,67 eurov, Občina Šentjur od tega zagotovi 12,5 odstotka, dr. Cvetka Ribarič Lasnik pa 87,5 odstotka.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2006(232)
Šentjur, dne 22. aprila 2009
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.
 
IOP Celje
dr. Cvetka Ribarič Lasnik l.r.