Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009

Kazalo

2315. Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Mirna Peč v 1. volilni enoti, stran 6407.

P O R O Č I L O
o izidu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Mirna Peč v 1. volilni enoti
Občinska volilna komisija Občine Mirna Peč je na seji dne 7. 6. 2009, na podlagi prvega odstavka 90. člena Zakona o lokalnih volitev (Uradni list RS, št. 94/07, ZLV-UPB3 in 45/08) in zapisnikov o delu volilnih odborov in zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za člana občinskega sveta, na nadomestnih volitvah za člana Občinskega sveta Občine Mirna Peč dne 7. junija 2009,
u g o t o v i l a
1.
1. Na nadomestnih volitvah 7. junija 2009 je imelo pravico glasovati skupaj 703 volivcev, od tega:
a) 703 volivcev, vpisanih v volilne imenike
b) volivcev, ki bi glasovali s potrdili, ni bilo.
2. Glasovalo je skupaj 277 volivcev ali 39,40% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 277 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku.
2.
Za volitve člana občinskega sveta je bilo oddanih 277 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic ni bilo.
Veljavnih glasovnic je bilo 277.
Posamezni kandidati so v 1. volilni enoti: Mirna Peč – Ivanja vas, Češence, Prisojna pot, Rožna ulica, Vihre, Rogovila, Trg, Grč Vrh, Golobinjek, Dolenji Podboršt, Gorenji Podboršt, Malenska vas dobili naslednje število glasov:
1. LAMBERT PATE        25 glasov        9,00%
2. mag. MARTINA ŽAGAR     88 glasov       31,80%
3. GREGOR PARKELJ       164 glasov       59,20%.
V volilni enoti so volili enega nadomestnega kandidata za člana občinskega sveta. Glede na to in glede na navedeno število glasov, ki so jih dobili posamezni kandidati, je bil v Občinski svet Občine Mirna Peč, ki šteje 10 članov, izvoljen kandidat:
Gregor PARKELJ, rojen 11. 5. 1975, Trg 46, 8216 Mirna Peč,
predlagatelja: Primoža Novljana in skupina volivcev.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu občine, Državni volilni komisiji ter predstavnikom kandidatur oziroma list kandidatov.
Občinska volilna komisija Mirna Peč, Trg 2
Št. 040-09/2009-3
Mirna Peč, dne 8. junija 2009
Predsednica
Zofija Redek l.r.

AAA Zlata odličnost