Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009

Kazalo

2297. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na delu zemljišča parc. št. 2459/2, k.o. Žalna, stran 6353.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.), 126/07 ter odločbi Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet Občine Grosuplje na 26. seji dne 3. 6. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na delu zemljišča parc. št. 2459/2, k.o. Žalna
1.
Na zemljišču parc. št. 2459/2 pot v izmeri 2224 m2, pripisanem pri vl. št. 894, k.o. Žalna, se s tem sklepom ukinja status grajenega javnega dobra, na delu zemljišča, ki se bo odmeril (ob zemljiščih parc. št. 2274, 2275/1 in 2314/30 vse k.o. Žalna).
Del zemljišča parc. št. 2459/2, k.o. Žalna, ki se bo odmeril, bo tako prenehal biti zemljišče s statusom grajenega javnega dobra in bo postal last Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0115/2008
Grosuplje, dne 3. junija 2009
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.