Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009

Kazalo

2296. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 6352.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.), 126/07 ter odločbi Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet Občine Grosuplje na 26. seji dne 3. 6. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra za zemljišča parc. št. 2035/10, 2035/11, 2035/13, 2035/14 in 2035/15 v k.o. Sela
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za zemljišča v k.o. Sela:
– zemljišče parc. št. 2035/10 pot v izmeri 68 m2 pripisano pri ZKV št. 663;
– zemljišče parc. št. 2035/11 pot v izmeri 1 m2 pripisano pri ZKV št. 663;
– zemljišče parc. št. 2035/13 pot v izmeri 4 m2 pripisano pri ZKV št. 663;
– zemljišče parc. št. 2035/14 pot v izmeri 1 m2 pripisano pri ZKV št. 663;
– zemljišče parc. št. 2035/15 pot v izmeri 20 m2 pripisano pri ZKV št. 663.
II.
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa prenehajo biti javno dobro in postanejo last Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje.
III.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 478-121/2006
Grosuplje, dne 3. junija 2009
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.