Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009

Kazalo

2291. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji Krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje, stran 6351.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB, 106/05, 65/07 in 75/08) ter v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Črnomelj na 18. redni seji dne 11. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji Krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območji Krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje (Uradni list RS, št. 66/95, 36/02, 121/03, 65/06, 75/08, 108/08 in 30/09 – v nadaljnjem besedilu: odlok), se v tretjem odstavku 9. člena doda nov stavek, ki glasi: »Dovoljena je gradnja objektov za potrebe kmetijske dejavnosti v območju 20 m pasu kmetijskih zemljišč, ki obkrožajo območje stavbnih zemljišč prostorske enote SK pod pogojem, da na istem območju stavbnih zemljišč graditelj izkaže lastništvo gradbene parcele ter da je faktor zazidanosti te gradbene parcele 0,4 že izpolnjen.«
2. člen
V 13. členu v odstavku »Gospodarski objekti« se za stavkom »Streha mora biti simetrična dvokapnica s slemenom po dolžini objekta, naklon 40 do 50 stopinj.« doda nov stavek, ki glasi: »Če so na območju domačije obstoječi nižji nakloni, je dovoljeno poenotenje naklonov streh.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-2/2009
Črnomelj, dne 12. junija 2009
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.