Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009

Kazalo

2289. Odlok o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, stran 6349.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 28/06 – sklep US, 49/06 – ZmetD in 66/06 – odl. US, 70/08 – ZVO-1B), Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 105/02 in 50/04, 109/07), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brezovica (Uradni list RS, št. 24/96), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 125/08) in 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 73/06) je Občinski svet Občine Brezovica na 19. redni seji dne 23. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
1. člen
Spremeni se 40. člen odloka tako, da se glasi:
»Javno službo po tem odloku opravljata JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, in Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o., Kamnik pod Krimom 6, 1352 Preserje, in sicer:
– Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana, za območje Krajevnih skupnosti Brezovica in Rakitna,
– Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o., Kamnik pod Krimom, Preserje, za območje Krajevnih skupnosti Vnanje Gorice, Notranje Gorice in Podpeč-Preserje.«
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-07/2009
Brezovica, dne 9. junija 2009
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.