Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009

Kazalo

2286. Poročilo o izidu glasovanja in izidu volitev članov Sodnega sveta Republike Slovenije 16. junija 2009, stran 6347.

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja in izidu volitev članov Sodnega sveta Republike Slovenije 16. junija 2009
Volilna komisija Sodnega sveta RS je na seji dne 17. junija 2009 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri volitvah članov sodnega sveta, ki so bile 16. junija 2009, ter na podlagi zapisnika o delu Volilne komisije Sodnega sveta pri ugotovitvi izida glasovanja po pošti, ugotovila naslednji izid glasovanja in izid volitev članov sodnega sveta iz vrst sodnikov:
I.
VOLILNA SKUPINA: SODNIKI NA VRHOVNEM SODIŠČU REPUBLIKE SLOVENIJE
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:        40
Glasovalo:                         33
Oddanih glasovnic:                     33
Neveljavnih glasovnic                    0
Posamezni kandidat za člana sodnega sveta je dobil naslednje število glasov:
1. Branko Masleša                  18 glasov
2. dr. Aleksej Cvetko                6 glasov
3. Barbara Zobec                   9 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami četrtega odstavka 25. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB in 45/08) ugotovila, da je za člana sodnega sveta izvoljen: Branko Masleša.
VOLILNA SKUPINA: SODNIKI VIŠJIH SODIŠČ
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:        204
Glasovalo:                        186
Oddanih glasovnic:                    181
Neveljavnih glasovnic:                   6
Posamezni kandidat za člana sodnega sveta je dobil naslednje število glasov:
1. Marija Bovha                   52 glasov
2. Breda Cerjak Firbas               35 glasov
3. Ruža Križnar Jager                37 glasov
4. dr. Vesna Bergant Rakočevič           51 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami četrtega odstavka 25. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB in 45/08) ugotovila, da je za članico sodnega sveta izvoljena: Marija Bovha.
VOLILNA SKUPINA: SODNIKI OKROŽNIH SODIŠČ
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:        322
Glasovalo:                        278
Oddanih glasovnic:                    278
Neveljavnih glasovnic                    7
Posamezni kandidat za člana sodnega sveta je dobil naslednje število glasov:
1. mag. Darja Krajšek Novak            191 glasov
2. Milojka Gutman                  62 glasov
3. Milan Regvat                   18 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami četrtega odstavka 25. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB in 45/08) ugotovila, da je za članico sodnega sveta izvoljena: mag. Darja Krajšek Novak.
VOLILNA SKUPINA: SODNIKI OKRAJNIH SODIŠČ
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:        488
Glasovalo:                        411
Oddanih glasovnic:                    411
Neveljavnih glasovnic                    3
Posamezni kandidat za člana sodnega sveta je dobil naslednje število glasov:
1. Milan Petek                   153 glasov
2. mag. Matej Čujovič               160 glasov
3. Stanislava Avbelj                49 glasov
4. dr. Jasna Murgel                 46 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami četrtega odstavka 25. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB in 45/08) ugotovila, da je za člana sodnega sveta izvoljen: mag. Matej Čujovič.
VOLILNA SKUPINA: VSI SODNIKI
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:       1054
Glasovalo:                        902
Oddanih glasovnic:                    902
Neveljavnih glasovnic                   14
Posamezni kandidat za člana sodnega sveta je dobil naslednje število glasov:
1. Vesna Pavlič Pivk                306 glasov
2. Janja Roblek                  551 glasov
3. Jana Petrič                   188 glasov
4. Peter Golob                   145 glasov
5. Anton Panjan                  136 glasov
6. Andrej Kmecl                   76 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami četrtega odstavka 25. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB in 45/08) ugotovila, da sta za članici sodnega sveta izvoljeni: Janja Roblek, Vesna Pavlič Pivk.
II.
Volilna komisija pri delu volilnih odborov ni ugotovila nepravilnosti, ki bi vplivale na izid glasovanja članov sodnega sveta Republike Slovenije iz vrst sodnikov.
Ljubljana, dne 17. junija 2009
Člani:
1. Borivoj Rozman l.r.
 
2. Ladislava Polončič l.r.
 
3. Janka Šolinc l.r.
 
4. Jelka Zorman Bogunovič, l.r.
 
5. Dunja Franken l.r.
 
6. Jasna Šegan l.r.
 
Predsednik volilne komisije:
mag. Ivan Robnik l.r.

AAA Zlata odličnost