Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2009 z dne 15. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2009 z dne 15. 6. 2009

Kazalo

2258. Sklep o zamenjavi nepremičnine parc.št. 307/2, k.o. Brestanica za parc.št. 307/4, k.o. Brestanica in o zamenjavi nepremičnine parc.št. 307/4, k.o. Brestanica za nepremičnini parc.št. 305/3 in parc.št. 305/4, k.o. Brestanica in o ustanovitvi javnega dobra na nepremičnini parc.št. 305/4, k.o. Brestanica, stran 6284.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08) in 16. člena statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet občine Krško, na svoji 31. seji, dne 28. 5. 2009, sprejel
S K L E P
o zamenjavi nepremičnine parc.št. 307/2, k.o. Brestanica za parc.št. 307/4, k.o. Brestanica in o zamenjavi nepremičnine parc.št. 307/4, k.o. Brestanica za nepremičnini parc.št. 305/3 in parc.št. 305/4, k.o. Brestanica in o ustanovitvi javnega dobra na nepremičnini parc.št. 305/4, k.o. Brestanica
I.
V skladu z letnim načrtom pridobivanja in letnim načrtom razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2009 Občina Krško sklene pogodbo o zamenjavi nepremičnine parc.št. 307/2 – njiva v izmeri 10 70 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 280, k.o. Brestanica in je v deležu do celote v lasti Občine Krško za nepremičnino parc.št. 307/4 – njiva v izmeri 11 55 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 216, k.o. Brestanica in je v lasti Omerzu Jožeta Ivana, in Omerzu Jožefe, Jetrno selo 23, Brestanica, za vsakega v deležu do ene polovice in o zamenjavi pridobljene nepremičnine parc.št. 307/4, k.o. Brestanica za nepremičnini parc.št. 305/3 – njiva v izmeri 8 12 m2 in parc.št. 305/4 – njiva v izmeri 3 43 m2, ki sta vpisani v zemljiškoknjižnem vložku št. 42, k.o. Brestanica in sta v lasti Petrišič Ivana Maksa, Rozmanova ulica 27, Krško; Petrišič Jožefa, Jetrno selo 7, Brestanica; Volk Antonije Marjane, Ulica Ane Ziherlove 2, Ljubljana in Petrišič Martine, Jetrno selo 9, Brestanica, za vsakega v deležu do ene četrtine.
II.
Zamenjava nepremičnin bo izvedena v skladu s predpisi in po ocenjenih vrednostih, ki znašajo zgolj iz pristojbinskih razlogov za stavbni del nepremičnin 12,45 EUR/m2 in za kmetijski del nepremičnin 1,56 EUR/m2.
III.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško, se na nepremičnini parc.št. 305/4, k.o. Brestanica, ustanovi javno dobro v lasti Občine Krško.
IV.
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 478-71/2007-O507
Krško, dne 28. maja 2009
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost