Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2009 z dne 15. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2009 z dne 15. 6. 2009

Kazalo

2257. Sklep o določitvi vrednosti nepremičnin uporabljenih in potrebnih za izgradnjo občinske gospodarske javne infrastrukture, stran 6282.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08) in 16. člena statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet občine Krško, na svoji 31. seji, dne 28. 5. 2009, sprejel
S K L E P
o določitvi vrednosti nepremičnin uporabljenih in potrebnih za izgradnjo občinske gospodarske javne infrastrukture
1. OBČINSKE JAVNE CESTE
I.
a. ugotovitev javne koristi in odkup oziroma razlastitev kategoriziranih občinskih javnih cest
Ugotovi se javna korist in kupi oziroma razlasti se nepremičnine, ki so v skladu z zakonom o javnih cestah (33/06 – ZJC-UPB1, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP in 69/08 – ZCestV) in veljavnim odlokom o kategorizaciji cest v občini Krško, kategorizirane kot občinske javne ceste.
b. ugotovitev javne koristi in odkup oziroma razlastitev ostalih občinskih javnih cest
Ugotovi se javna korist in kupi oziroma razlasti se nepremičnine, ki v skladu z zakonom o javnih cestah (33/06 – ZJC-UPB1, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP in 69/08 – ZCestV), predstavljajo javne ceste kot prometne površine splošnega pomena za cestni promet.
c. ustanovitev javnega dobra in vpis v zemljiško knjigo
Po pridobitvi lastninske pravice v korist Občine Krško, se na pridobljenih občinskih javnih cestah ustanovi javno dobro v lasti Občine Krško.
d. uporaba predpisov
Nakupi in razlastitve občinskih javnih cest bodo izvedeni v skladu s »sklepom o sprejemu letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem in letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2009«, št. 478-7/2009-O507, oziroma vsakoletnim tovrstnim sklepom, v skladu z določili zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in določili uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) ter ostalimi predpisi.
e. določitev vrednosti za kmetijska zemljišča
Nepremičnine, ki so po svoji namenski rabi opredeljene kot kmetijska zemljišča in v naravi predstavljajo že zgrajeno občinsko javno cesto oziroma bodo uporabljene za izgradnjo ali nadgradnjo občinske javne ceste, se kupijo po vrednostih v skladu z izvedeniškim mnenjem sodnega cenilca za kmetijstvo (marec 2009):
+------------------+------+-+----------+-+--------+---+------------+
|  katastrska  | kat. |=| število |x| vred. | = | vrednost |
|   kultura   | raz. | |  točk  | | njive |  |  za m2  |
|         |   | |     | | 1.k.r. |  |  v €   |
|         |   | |     | | za m2 |  |      |
|         |   | |     | | v €  |  |      |
+------------------+------+-+----------+-+--------+---+------------+
| njiva - vinograd | 1  |=|  100  |x| 5,49 | = |  5,49  |
|  - intenzivni  |   | |     | |    |  |      |
|  sadovnjak   |   | |     | |    |  |      |
+------------------+------+-+----------+-+--------+---+------------+
| njiva - vinograd | 2  |=|  90  |x| 5,49 | = |  4,94  |
|  - intenzivni  |   | |     | |    |  |      |
|  sadovnjak   |   | |     | |    |  |      |
+------------------+------+-+----------+-+--------+---+------------+
| njiva - vinograd | 3  |=|  80  |x| 5,49 | = |  4,39  |
|  - intenzivni  |   | |     | |    |  |      |
|  sadovnjak   |   | |     | |    |  |      |
+------------------+------+-+----------+-+--------+---+------------+
| njiva - vinograd | 4  |=|  70  |x| 5,49 | = |  3,84  |
|  - intenzivni  |   | |     | |    |  |      |
|  sadovnjak   |   | |     | |    |  |      |
+------------------+------+-+----------+-+--------+---+------------+
| njiva - vinograd | 5  |=|  60  |x| 5,49 | = |  3,29  |
|  - intenzivni  |   | |     | |    |  |      |
|  sadovnjak   |   | |     | |    |  |      |
+------------------+------+-+----------+-+--------+---+------------+
| njiva - vinograd | 6  |=|  50  |x| 5,49 | = |  2,75  |
|  - intenzivni  |   | |     | |    |  |      |
|  sadovnjak   |   | |     | |    |  |      |
+------------------+------+-+----------+-+--------+---+------------+
| njiva - vinograd | 7  |=|  40  |x| 5,49 | = |  2,20  |
|  - intenzivni  |   | |     | |    |  |      |
|  sadovnjak   |   | |     | |    |  |      |
+------------------+------+-+----------+-+--------+---+------------+
| njiva - vinograd | 8  |=|  30  |x| 5,49 | = |  1,65  |
|  - intenzivni  |   | |     | |    |  |      |
|  sadovnjak   |   | |     | |    |  |      |
+------------------+------+-+----------+-+--------+---+------------+
|  travnik -   | 1  |=|  75  |x| 5,49 | = |  4,12  |
|  ekstenzivni  |   | |     | |    |  |      |
|  sadovnjak   |   | |     | |    |  |      |
+------------------+------+-+----------+-+--------+---+------------+
|  travnik -   | 2  |=|  65  |x| 5,49 | = |  3,57  |
|  ekstenzivni  |   | |     | |    |  |      |
|  sadovnjak   |   | |     | |    |  |      |
+------------------+------+-+----------+-+--------+---+------------+
|  travnik -   | 3  |=|  55  |x| 5,49 | = |  3,02  |
|  ekstenzivni  |   | |     | |    |  |      |
|  sadovnjak   |   | |     | |    |  |      |
+------------------+------+-+----------+-+--------+---+------------+
|  travnik -   | 4  |=|  45  |x| 5,49 | = |  2,47  |
|  ekstenzivni  |   | |     | |    |  |      |
|  sadovnjak   |   | |     | |    |  |      |
+------------------+------+-+----------+-+--------+---+------------+
|  travnik -   | 5  |=|  35  |x| 5,49 | = |  1,92  |
|  ekstenzivni  |   | |     | |    |  |      |
|  sadovnjak   |   | |     | |    |  |      |
+------------------+------+-+----------+-+--------+---+------------+
|  travnik -   | 6  |=|  30  |x| 5,49 | = |  1,65  |
|  ekstenzivni  |   | |     | |    |  |      |
|  sadovnjak   |   | |     | |    |  |      |
+------------------+------+-+----------+-+--------+---+------------+
|  travnik -   | 7  |=|  25  |x| 5,49 | = |  1,37  |
|  ekstenzivni  |   | |     | |    |  |      |
|  sadovnjak   |   | |     | |    |  |      |
+------------------+------+-+----------+-+--------+---+------------+
|  travnik -   | 8  |=|  20  |x| 5,49 | = |  1,10  |
|  ekstenzivni  |   | |     | |    |  |      |
|  sadovnjak   |   | |     | |    |  |      |
+------------------+------+-+----------+-+--------+---+------------+
| pašnik - gozd  | 1  |=|  35  |x| 5,49 | = |  1,92  |
+------------------+------+-+----------+-+--------+---+------------+
| pašnik - gozd  | 2  |=|  30  |x| 5,49 | = |  1,65  |
+------------------+------+-+----------+-+--------+---+------------+
| pašnik - gozd  | 3  |=|  25  |x| 5,49 | = |  1,37  |
+------------------+------+-+----------+-+--------+---+------------+
| pašnik - gozd  | 4  |=|  20  |x| 5,49 | = |  1,10  |
+------------------+------+-+----------+-+--------+---+------------+
| pašnik - gozd  | 5  |=|  15  |x| 5,49 | = |  0,82  |
+------------------+------+-+----------+-+--------+---+------------+
| pašnik - gozd  | 6  |=|  10  |x| 5,49 | = |  0,55  |
+------------------+------+-+----------+-+--------+---+------------+
| pašnik - gozd  | 7  |=|  5   |x| 5,49 | = |  0,27  |
+------------------+------+-+----------+-+--------+---+------------+
| pašnik - gozd  | 8  |=|  5   |x| 5,49 | = |  0,27  |
+------------------+------+-+----------+-+--------+---+------------+
Izračunane vrednosti zemljišč za 1 m2 posamezne katastrske kulture veljajo za zemljišča katerih katastrski podatki se ujemajo s stanjem v naravi, v primeru večjih odstopanj med katastrskimi podatki in stanjem zemljišč v naravi je možno upoštevati stanje zemljišč v naravi.
f. določitev vrednosti za stavba zemljišča
Nepremičnine, ki so po svoji namenski rabi opredeljene kot stavbna zemljišča in v naravi predstavljajo že zgrajeno občinsko javno cesto oziroma bodo uporabljene za izgradnjo ali nadgradnjo občinske javne ceste, se kupijo po vrednostih v skladu s sklepom o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Krško (Uradni list RS, št. 8/09 in 9/09).
2. OSTALA GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA
II.
a. ugotovitev javne koristi in odkup oziroma razlastitev ostale gospodarske javne infrastrukture
Ugotovi se javna korist in kupi se nepremičnine, ki v naravi predstavljajo ostalo gospodarsko javno infrastrukturo oziroma razlasti se tovrstne nepremičnine v skladu z določbami zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. 58/03 – ZZK-1 in 33/07- ZPNačrt).
b. ustanovitev javnega dobra in vpis v zemljiško knjigo
Po pridobitvi lastninske pravice v korist Občine Krško, se na pridobljeni ostali gospodarski javni infrastrukturi ustanovi javno dobro v lasti Občine Krško.
c. uporaba predpisov
Nakupi in razlastitve ostale gospodarske javne infrastrukture bodo izvedeni v skladu s »sklepom o sprejemu letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem in letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2009«, št. 478-7/2009-O507, oziroma vsakoletnim tovrstnim sklepom, v skladu z določili zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in določili uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) ter ostalimi predpisi.
d. določitev vrednosti za kmetijska zemljišča
Nepremičnine, ki so po svoji namenski rabi opredeljene kot kmetijska zemljišča in v naravi predstavljajo že zgrajeno ostalo gospodarsko javno infrastrukturo oziroma bodo uporabljene za izgradnjo ali nadgradnjo ostale gospodarske javne infrastrukture, se kupijo po vrednostih v skladu z izvedeniškim mnenjem sodnega cenilca za kmetijstvo (marec 2009):
+-----------------+-----+-+---------+-+----------+---+---------+
|  katastrska  |kat. |=| število |x| vred.  | = | vrednost|
|   kultura   |raz. | | točk  | | njive  |  | za m2 |
|         |   | |     | |1.k.r. za |  |  v €  |
|         |   | |     | |  m2  |  |     |
|         |   | |     | |  v €  |  |     |
+-----------------+-----+-+---------+-+----------+---+---------+
|njiva - vinograd | 1 |=|  100  |x|  5,49  | = |  5,49 |
| - intenzivni  |   | |     | |     |  |     |
|  sadovnjak  |   | |     | |     |  |     |
+-----------------+-----+-+---------+-+----------+---+---------+
|njiva - vinograd | 2 |=|  90  |x|  5,49  | = |  4,94 |
| - intenzivni  |   | |     | |     |  |     |
|  sadovnjak  |   | |     | |     |  |     |
+-----------------+-----+-+---------+-+----------+---+---------+
|njiva - vinograd | 3 |=|  80  |x|  5,49  | = |  4,39 |
| - intenzivni  |   | |     | |     |  |     |
|  sadovnjak  |   | |     | |     |  |     |
+-----------------+-----+-+---------+-+----------+---+---------+
|njiva - vinograd | 4 |=|  70  |x|  5,49  | = |  3,84 |
| - intenzivni  |   | |     | |     |  |     |
|  sadovnjak  |   | |     | |     |  |     |
+-----------------+-----+-+---------+-+----------+---+---------+
|njiva - vinograd | 5 |=|  60  |x|  5,49  | = |  3,29 |
| - intenzivni  |   | |     | |     |  |     |
|  sadovnjak  |   | |     | |     |  |     |
+-----------------+-----+-+---------+-+----------+---+---------+
|njiva - vinograd | 6 |=|  50  |x|  5,49  | = |  2,75 |
| - intenzivni  |   | |     | |     |  |     |
|  sadovnjak  |   | |     | |     |  |     |
+-----------------+-----+-+---------+-+----------+---+---------+
|njiva - vinograd | 7 |=|  40  |x|  5,49  | = |  2,20 |
| - intenzivni  |   | |     | |     |  |     |
|  sadovnjak  |   | |     | |     |  |     |
+-----------------+-----+-+---------+-+----------+---+---------+
|njiva - vinograd | 8 |=|  30  |x|  5,49  | = |  1,65 |
| - intenzivni  |   | |     | |     |  |     |
|  sadovnjak  |   | |     | |     |  |     |
+-----------------+-----+-+---------+-+----------+---+---------+
|  travnik -  | 1 |=|  75  |x|  5,49  | = |     |
|  ekstenzivni  |   | |     | |     |  |     |
|  sadovnjak  |   | |     | |     |  |     |
+-----------------+-----+-+---------+-+----------+---+---------+
|  travnik -  | 2 |=|  65  |x|  5,49  | = |  3,57 |
|  ekstenzivni  |   | |     | |     |  |     |
|  sadovnjak  |   | |     | |     |  |     |
+-----------------+-----+-+---------+-+----------+---+---------+
|  travnik -  | 3 |=|  55  |x|  5,49  | = |  3,02 |
|  ekstenzivni  |   | |     | |     |  |     |
|  sadovnjak  |   | |     | |     |  |     |
+-----------------+-----+-+---------+-+----------+---+---------+
|  travnik -  | 4 |=|  45  |x|  5,49  | = |  2,47 |
|  ekstenzivni  |   | |     | |     |  |     |
|  sadovnjak  |   | |     | |     |  |     |
+-----------------+-----+-+---------+-+----------+---+---------+
|  travnik -  | 5 |=|  35  |x|  5,49  | = |  1,92 |
|  ekstenzivni  |   | |     | |     |  |     |
|  sadovnjak  |   | |     | |     |  |     |
+-----------------+-----+-+---------+-+----------+---+---------+
|  travnik -  | 6 |=|  30  |x|  5,49  | = |  1,65 |
|  ekstenzivni  |   | |     | |     |  |     |
|  sadovnjak  |   | |     | |     |  |     |
+-----------------+-----+-+---------+-+----------+---+---------+
|  travnik -  | 7 |=|  25  |x|  5,49  | = |  1,37 |
|  ekstenzivni  |   | |     | |     |  |     |
|  sadovnjak  |   | |     | |     |  |     |
+-----------------+-----+-+---------+-+----------+---+---------+
|  travnik -  | 8 |=|  20  |x|  5,49  | = |  1,10 |
|  ekstenzivni  |   | |     | |     |  |     |
|  sadovnjak  |   | |     | |     |  |     |
+-----------------+-----+-+---------+-+----------+---+---------+
| pašnik - gozd | 1 |=|  35  |x|  5,49  | = |  1,92 |
+-----------------+-----+-+---------+-+----------+---+---------+
| pašnik - gozd | 2 |=|  30  |x|  5,49  | = |  1,65 |
+-----------------+-----+-+---------+-+----------+---+---------+
| pašnik - gozd | 3 |=|  25  |x|  5,49  | = |  1,37 |
+-----------------+-----+-+---------+-+----------+---+---------+
| pašnik - gozd | 4 |=|  20  |x|  5,49  | = |  1,10 |
+-----------------+-----+-+---------+-+----------+---+---------+
| pašnik - gozd | 5 |=|  15  |x|  5,49  | = |  0,82 |
+-----------------+-----+-+---------+-+----------+---+---------+
| pašnik - gozd | 6 |=|  10  |x|  5,49  | = |  0,55 |
+-----------------+-----+-+---------+-+----------+---+---------+
| pašnik - gozd | 7 |=|  5  |x|  5,49  | = |  0,27 |
+-----------------+-----+-+---------+-+----------+---+---------+
| pašnik - gozd | 8 |=|  5  |x|  5,49  | = |  0,27 |
+-----------------+-----+-+---------+-+----------+---+---------+
Izračunane vrednosti zemljišč za 1 m2 posamezne katastrske kulture veljajo za zemljišča katerih katastrski podatki se ujemajo s stanjem v naravi, v primeru večjih odstopanj med katastrskimi podatki in stanjem zemljišč v naravi je možno upoštevati stanje zemljišč v naravi.
e. določitev vrednosti za stavba zemljišča
Nepremičnine, ki so po svoji namenski rabi opredeljene kot stavbna zemljišča in v naravi predstavljajo že zgrajeno ostalo gospodarsko javno infrastrukturo oziroma bodo uporabljene za izgradnjo ali nadgradnjo ostale gospodarske javne infrastrukture, se kupijo po vrednostih v skladu s sklepom o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Krško (Uradni list RS, št. 8/09 in 9/09).
III.
Določbe tega sklepa se uporabljajo tudi v razlastitvenih postopkih pri ugotavljanju javne koristi v primeru začasnega ali trajnega obremenjevanja nepremičnin s služnostjo v javno korist in sicer nepremičnin, ki v naravi predstavljajo že zgrajeno občinsko javno cesto in ostalo gospodarsko javno infrastrukturo oziroma bodo uporabljene za izgradnjo ali nadgradnjo občinske javne ceste in ostale gospodarske javne infrastrukture in sicer se v razlastitvenih postopkih odškodnina določi v višini 25% zgoraj navedenih vrednosti nepremičnin za začasne služnosti in v višini 50% zgoraj navedenih vrednosti nepremičnin za trajne služnosti.
IV.
Vrednosti po tem sklepu se vsako leto ustrezno revalorizirajo.
V.
Ta sklep še šteje kot generalni sklep za postopanje in sklepanje pravnih poslov v vseh zadevah, ki so v skladu z vsebino sklepa.
VI.
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpisuje v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 478-7/2009-O507
Krško, dne 28. maja 2009
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti