Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2009 z dne 15. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2009 z dne 15. 6. 2009

Kazalo

2248. Sklep o soglasju k višini cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, stran 6269.

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr. in 41/07 – popr. in 122/07 – odl. US), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet Občine Grosuplje na 26. redni seji dne 3. 6. 2009 sprejel
S K L E P
o soglasju k višini cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
I.
Cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo izvaja Dom starejših občanov Grosuplje znaša:
– za vodenje in koordinacijo 1.374,01 EUR mesečno,
– za neposredno socialno oskrbo: 7.123,77 EUR mesečno, od tega za upravičence do storitve, ki so se dogovorili samo za dostavo kosil 2.234,34 EUR mesečno.
Ekonomska cena storitve pomoči družini na domu znaša 16,32 EUR/efektivno uro in velja od 1. 7. 2009.
Ekonomska cena dostave enega obroka znaša 4,09 EUR in velja od 1. 7. 2009.
II.
Občina Grosuplje subvencionira:
– ceno socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v višini 65%,
– ceno dostave enega toplega obroka v višini 55%,
– stroške izvajanja socialno varstvene storitve, ki nastanejo zaradi specifičnosti storitve v občini (stroški prevoza socialnih oskrbovalk in nadomeščanja socialnih oskrbovalk za čas dopusta in bolniške) v višini realiziranih stroškov, ki presegajo višino določeno z metodologijo za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (predvidena višina 17.647,08 EUR).
Cena storitve pomoč družini na domu za uporabnike znaša 5,71 EUR/efektivno uro in velja od 1. 7. 2009.
Cena dostave kosila v okviru storitve pomoči družini na domu za uporabnike znaša 1,84 EUR in velja od 1. 7. 2009.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-03/09
Grosuplje, dne 3. junija 2009
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost