Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2009 z dne 15. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2009 z dne 15. 6. 2009

Kazalo

2245. Sklep o cenah programov Vrtca Cerkno, stran 6265.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2 in 25/08), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) ter 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Cerkno na 19. redni seji dne 4. 6. 2009 sprejel
S K L E P
o cenah programov Vrtca Cerkno
I.
Mesečne cene programov, ki jih izvaja Osnovna šola Cerkno, enota Vrtec Cerkno, od 1. 6. 2009 dalje znašajo:
+----------------+----------+------------+------------------+
|Program     |     |  Cena  | Cena s popustom |
|        |     |programa v €| iz II. točke tega|
|        |     |      |  sklepa v €  |
+----------------+----------+------------+------------------+
|Dnevni program |od 1–3 let|  446,72  |   357,38   |
|(od 6 do 9 ur) |     |      |         |
+----------------+----------+------------+------------------+
|Dnevni program |od 3–6 let|  371,83  |   297,46   |
|(od 6 do 9 ur) |     |      |         |
+----------------+----------+------------+------------------+
|Poldnevni    |od 3–6 let|  275,28  |   220,22   |
|program     |     |      |         |
|(od 4 do 5 ur s |     |      |         |
|kosilom)    |     |      |         |
+----------------+----------+------------+------------------+
|Poldnevni    |od 3–6 let|  218,62  |   174,90   |
|program     |     |      |         |
|(do 4 do 5 ur  |     |      |         |
|brez kosila)  |     |      |         |
+----------------+----------+------------+------------------+
II.
Staršem otrok, za katere je Občina Cerkno po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, Občina Cerkno priznava popust v višini 20% za edinega otroka iz družine, vključenega v vrtec oziroma za starejšega otroka, če je v vrtec vključen več kot en otrok iz družine.
Popust iz prvega in drugega odstavka tega člena se priznava tudi staršem otrok, za katere je Občina Cerkno po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v vrtec izven Občine Cerkno.
III.
Za odsotnost od drugega dne dalje se odštevajo stroški ekonomske cene živil, z upoštevanjem povprečno 22 dni na mesec in korigirani z odstotkom, ki ga k ceni programa prispeva posamezen plačnik.
Cena prehrane na dan znaša:
− za celodnevni program 1,72 €
− za poldnevni program z malico in kosilom 1,43 €
− za poldnevni program z malico 0,56 €.
Cena popoldanske malice je vključena v ceno programov.
IV.
Ne glede na to, v kateri oddelek je otrok vključen, se naslednji mesec po tem, ko otrok dopolni tri leta starosti, staršem obračunava prispevek za drugo starostno obdobje.
Če bo otrok brez predhodnega dogovora z vodstvom vrtca, prisoten v vrtcu dalj časa, kot traja posamezni program v katerega je otrok vključen, je vrtec staršem upravičen zaračunati stroške dodatnega varstva. Za vsako začeto uro znašajo stroški varstva 4,50 EUR. Ta ukrep se uporabi, ko je posamezni otrok dalj časa v vrtcu več kot 3-krat v tekočem šolskem letu.
V.
Ne glede na določbe Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Cerkno (Uradni list RS, št. 22/09), so starši otrok, za katere je Občina Cerkno po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, v mesecu avgustu za najavljeno odsotnost edinega ali starejšega otroka, vključenega v vrtec, oproščeni plačila. Najavo odsotnosti so starši dolžni sporočiti v roku, ki ga določi vrtec.
VI.
Cene storitev, ki niso zajete v tem sklepu, Osnovna šola Cerkno, Enota Vrtec Cerkno oblikuje samostojno, potrjuje pa jih svet zavoda.
VII.
Dne 1. 6. 2009 preneha veljati Sklep o cenah programov Vrtca Cerkno (Uradni list RS, št. 79/06).
VIII.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2009 dalje.
Št. 014-0001/2009-6
Cerkno, dne 4. junija 2009
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost