Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2009 z dne 9. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2009 z dne 9. 6. 2009

Kazalo

2128. Aneks h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, stran 6085.

V skladu z veljavnimi predpisi sklepata pogodbeni stranki:
Kot predstavniki delodajalcev
– Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij
– Združenje delodajalcev Slovenije in
– Zadružna zveza Slovenije
ter kot predstavniki delojemalcev
– Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije
A N E K S
h Kolektivni pogodbi za kmetijstvoin živilsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 45/06, 74/06, 49/07, 42/08, 71/08)
1. člen
Stranki Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije sta dne 30. 4. 2009 sklenili, da se veljavnost navedene kolektivne pogodbe podaljša do izteka veljavnosti Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 71/08) oziroma do 31. 1. 2010.
2. člen
Ta aneks se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. 5. 2009 dalje.
Ljubljana, dne 30. aprila 2009
Gospodarska zbornica Slovenije –
Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij
Predsednik
Iztok Bricl l.r.

Združenje delodajalcev Slovenije
Generalni sekretar
Jože Smole l.r.

Zadružna zveza Slovenije
Predsednik
Peter Vrisk l.r.

Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije
Predsednik
Srečko Čater l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 27. 5. 2009 izdalo potrdilo št. 02047-5/2005-16 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 2/4.

AAA Zlata odličnost