Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2117. Povprečni znesek subvencij na hektar kmetijskih in gozdnih zemljišč za leto 2008 in znesek katastrskega dohodka za oljčne nasade za leto 2008, stran 6070.

Na podlagi šestega odstavka 154. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08 in 20/09) in 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo in 126/07 – ZUP-E) objavlja minister za finance
P O V P R E Č N I Z N E S E K
subvencij na hektar kmetijskih in gozdnih zemljišč za leto 2008 in znesek katastrskega dohodka za oljčne nasade za leto 2008
I.
Povprečni znesek subvencij na hektar kmetijskega zemljišča pod katastrsko kulturo »njiva«, kot ga izkazuje zemljiški kataster, na dan 30. junija 2008 znaša 51,36 EUR.
II.
Povprečni znesek subvencij na hektar kmetijskega zemljišča pod katastrsko kulturo »travnik«, »barjanski travnik« ali »pašnik«, kot ga izkazuje zemljiški kataster, na dan 30. junija 2008 znaša 109,55 EUR.
III.
Povprečni znesek subvencij na hektar kmetijskega zemljišča pod katastrsko kulturo »hmeljišče«, kot ga izkazuje zemljiški kataster, na dan 30. junija 2008 znaša 154,21 EUR.
IV.
Povprečni znesek subvencij na hektar kmetijskega zemljišča, evidentiranega pri davčnem organu kot oljčnik, na dan 30. junija 2008 znaša 5,86 EUR.
V.
Povprečni znesek subvencij na hektar zemljišča pod katastrsko kulturo »gozd«, kot ga izkazuje zemljiški kataster, na dan 30. junija 2008 znaša 1,43 EUR.
VI.
Kot katastrski dohodek oljčnega nasada se za leto 2008 upošteva katastrski dohodek, kot je, po predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka, na dan 30. junija 2008 ugotovljen za plantažni sadovnjak 5. katastrskega razreda v katastrskem okraju Gorica.
VII.
Ta informacija nadomesti informacijo o povprečnem znesku subvencij na hektar površine kmetijskih in gozdnih zemljišč za leto 2008 in znesku katastrskega dohodka za oljčne nasade za leto 2008 (Uradni list RS, št. 19/09).
Št. 421-283/2008/12
Ljubljana, dne 1. junija 2009
EVA 2009-1611-0114
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance