Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2116. Pravilnik o sprejemu letnih načrtov lovsko upravljavskih območij v Republiki Sloveniji za leto 2009, stran 6070.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o sprejemu letnih načrtov lovsko upravljavskih območij v Republiki Sloveniji za leto 2009
1. člen
S tem pravilnikom se za leto 2009 sprejmejo letni načrti naslednjih lovsko upravljavskih območij v Republiki Sloveniji:
– Novomeškega lovsko upravljavskega območja,
– Gorenjskega lovsko upravljavskega območja,
– Kočevsko-Belokranjskega lovsko upravljavskega območja,
– Notranjskega lovsko upravljavskega območja,
– Primorskega lovsko upravljavskega območja,
– Pohorskega lovsko upravljavskega območja,
– Posavskega lovsko upravljavskega območja,
– Pomurskega lovsko upravljavskega območja,
– Savinjsko-Kozjanskega lovsko upravljavskega območja,
– Slovensko goriškega lovsko upravljavskega območja,
– Triglavskega lovsko upravljavskega območja,
– Zahodno visoko kraškega lovsko upravljavskega območja,
– Zasavskega lovsko upravljavskega območja,
– Kamniško-Savinjskega lovsko upravljavskega območja in
– Ptujsko-Ormoškega lovsko upravljavskega območja.
2. člen
(1) Letni načrt posameznega lovsko upravljavskega območja iz prejšnjega člena je na vpogled na za to območje pristojni območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije in je javno dostopen na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavoda za gozdove Slovenije.
(2) Letni načrti se trajno hranijo na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 58, Ljubljana.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-142/2009
Ljubljana, dne 29. maja 2009
EVA 2009-2311-0110
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano