Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2111. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Centra za izobraževanje in kulturo, stran 6059.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 31/00, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), četrtega in petega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS – UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07, 14/07, 27/08 in 76/08), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI – UPB5, Uradni list RS, št. 16/07), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK – UPB1, Uradni list RS, št. 77/07 in 56/08), Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO – UPB1, Uradni list RS, št. 111/06), 4. in 10. člena Dogovora o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Trebnje, Občino Mokronog - Trebelno in Občino Šentrupert na dan 31. 12. 2006 (Uradni list RS, št. 61/07), 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98), 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 14/07) in 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07) so Občinski svet Občine Trebnje na seji dne 6. 5. 2009, Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na seji dne 20. 5. 2009 in Občinski svet Občine Šentrupert na seji dne 23. 4. 2009 sprejeli
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Centra za izobraževanje in kulturo
1. člen
(1) V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Centra za izobraževanje in kulturo (Uradni list RS, št. 19/09) se spremeni naslov, in sicer se na koncu naslova doda besedo »Trebnje«.
(2) Črta celotni prvi odstavek 4. člena in se nadomesti z naslednjim besedilom:
»(1) Zavod posluje pod imenom: Center za izobraževanje in kulturo Trebnje.
Skrajšano ime zavoda: CIK Trebnje.«
(3) V četrtem odstavku 4. člena se pred piko doda beseda »Trebnje«.
2. člen
Vsa ostala določila ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2009
Trebnje, dne 6. maja 2009
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.
Št. 007-0014/2008
Mokronog, dne 20. maja 2009
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.
Št. 014-007/2008
Šentrupert, dne 23. aprila 2009
Župan
Občine Šentruper
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost