Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2107. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, stran 6037.

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 popr., 41/07 popr., 122/07 Odl. US), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 in 127/06) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 24. redni seji dne 26. 5. 2009 sprejel
S K L E P
o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
I.
Občina Šmarješke Toplice daje na predlog izvajalca Doma starejših občanov Novo mesto soglasje:
1. k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za neposredno socialno oskrbo uporabnikov v višini 22,18 €/efektivno uro, oziroma 6,80 €/efektivno uro za uporabnika ter 15,38 €/efektivno uro kot subvencija občine.
2. k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za neposredno socialno oskrbo uporabnikov ob nedeljah in ponoči v višini 30,00 € na efektivno uro, oziroma 9,20 € na efektivno uro za uporabnika.
3. k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za neposredno socialno oskrbo uporabnikov ob dela prostih dnevih v višini 32,70 € na efektivno uro, oziroma 9,80 € na efektivno uro za uporabnika.
4. k obračunu storitve pomoči družini na domu v primeru, ko gre v okviru gospodinjske pomoči le za dostavo enega toplega obroka na dan, v višini 45 minut pomoči na uporabnika, oziroma 30 minut pomoči, če je povprečno mesečno več kot 5 prejemnikov toplega obroka.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Občinski svet Občine Šmarješke Toplice, uporablja pa se od 1. 6. 2009.
Št. 122-0011/2009-3
Šmarješke Toplice, dne 18. maja 2009
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.