Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2106. Sklep o ukinitvi Statusa javnega dobra v k.o. Platinovec, stran 6037.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41//99 in 91/01) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 21. redni seji dne 28. 5. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Platinovec
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za nepremičnine parc. št. 1555/1 pot v izmeri 133 m2, parc. št. 1555/2 pot v izmeri 56 m2, parc. št. 1555/3 pot v izmeri 33 m2 in parc. št. 1554/4 pot v izmeri 414 m2, vse pripisane k zemljiškoknjižnemu vložku št. 519 k.o. Platinovec.
2. člen
Nepremičnine, ki so navedene v 1. točki tega sklepa, prenehajo imeti status javnega dobra, odpišejo se od dosedanjega zemljiškoknjižnega vložka in se prenesejo v novi zemljiškoknjižni vložek, nato pa se pri novem vložku vknjiži lastninska pravica za Občino Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0044/2009
Šmarje pri Jelšah, dne 29. maja 2009
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.