Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2090. Odlok o spremembi Odloka o občinskih cestah, stran 6012.

Na podlagi 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 50/02 – odločba US, 110/02 – ZGO-1, 126/03 – ZDARS-A, 92/05, 69/08) in na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 21. 5. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o občinskih cestah
1. člen
V Odloku o občinskih cestah (Uradne objave, št. 10/00) se prvi odstavek 53. člena spremeni tako, da se glasi:
»Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa pristojni oddelek občinske uprave, razen v primerih sprememb prometnega režima, ko določa prometno signalizacijo župan na podlagi predloga pristojnega oddelka občinske uprave in v primerih, ko je njena postavitev, zamenjava, dopolnitev ali odstranitev posledica odredb o prepovedih ali omejitvah prometa na javnih cestah, za izdajo katerih so s predpisi o varnosti cestnega prometa pristojni minister, pristojen za promet, minister, pristojen za notranje zadeve in minister, pristojen za okolje in prostor.«
2. člen
Besedilo četrtega odstavka 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»O prepovedih in omejitvah prometa, katerih trajanje je iz razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od enega leta, odloča Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na predlog pristojnega oddelka občinske uprave.«
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-02-2/98
Nova Gorica, dne 21. maja 2009
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

AAA Zlata odličnost