Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2089. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 6012.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08) ter 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07 in 14/08) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 21. redni seji dne 21. 5. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljiščih parc. št. 2856/3, pot v izmeri 1423 m², vpisana pri vložku številka 1554, k.o. Mirna Peč ter parc. št. 3498/14, pot v izmeri 24 m2, parc. št. 3498/15, pot v izmeri 117 m2 in 3494/2, pašnik v izmeri 318 m2, vse vpisane pri vložku številka 1143, k.o. Hmeljčič.
II.
Zemljišča iz I. točke tega sklepa prenehajo imeti status javnega dobra in postanejo last Občine Mirna Peč.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-05/2009-12
Mirna Peč, dne 25. maja 2009
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.