Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2087. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanavljanju, organiziranju in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, stran 6011.

Na podlagi 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB1), 16. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 – ZLS-O), 6. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB1), Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07) ter 6. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 21. redni seji dne 21. 5. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanavljanju, organiziranju in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
1. člen
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve Odloka o ustanavljanju, organiziranju in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 63/00, 76/02).
2. člen
V 4. členu se besedilo druge alinee zamenja z besedilom: »Gasilsko reševalni center Novo mesto, operativni sestavi gasilskih društev ter enote in službe drugih društev;«.
3. člen
V 5. členu se besedilo četrte alinee zamenja z besedilom: »Gasilsko reševalni center Novo mesto in operativni sestavi gasilskih društev;«.
4. člen
V 10. členu se besedilo prvega stavka zamenja z besedilom: »Javno gasilsko službo ter določene naloge splošnih reševalnih enot opravljajo Gasilsko reševalni center Novo mesto in operativne enote prostovoljnih gasilskih društev:
– PGD Mirna Peč;
– PGD Globodol;
– PGD Hmeljčič;
– PGD Jablan.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi: »Kadar pri izvajanju zaščitnih in reševalnih aktivnosti nastopa Gasilsko reševalni center Novo mesto, poveljuje v strokovnem vodenju vsem prisotnim gasilskim enotam poveljnik Gasilsko reševalnega centra Novo mesto (pooblaščeni poveljujoči).«.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 840-1/2009-1
Mirna Peč, dne 22. maja 2009
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.

AAA Zlata odličnost