Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2075. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča Splošno ljudsko premoženje s pravico uporabe za Ljudski odbor Občine Mozelj, stran 5999.

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) ter 74. in 83. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 20. redni seji dne 20. 5. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča Splošno ljudsko premoženje s pravico uporabe za Ljudski odbor Občine Mozelj
I.
S tem sklepom se ukine status zemljišča Splošno ljudsko premoženje s pravico uporabe za Ljudski odbor Občine Mozelj za:
– zemljišče s parc. št. 8, k.o. Hrib – Kočevski, ribnik v izmeri 430 m2,
– zemljišče s parc. št. 23, k.o. Hrib – Kočevski, pašnik v izmeri 19 m2,
– zemljišče s parc. št. 458/3, k.o. Hrib – Kočevski, pašnik v izmeri 2460 m2,
– zemljišče s parc. št. 458/4, k.o. Hrib – Kočevski, pašnik v izmeri 5062 m2,
– zemljišče s parc. št. 458/5, k.o. Hrib – Kočevski, ribnik v izmeri 569 m2,
– zemljišče s parc. št. 458/6, k.o. Hrib – Kočevski, travnik v izmeri 1338 m2,
– zemljišče s parc. št. 458/7, k.o. Hrib – Kočevski, pašnik v izmeri 28652 m2,
– zemljišče s parc. št. 458/8, k.o. Hrib – Kočevski, travnik v izmeri 2507 m2,
– zemljišče s parc. št. 630/2, k.o. Hrib – Kočevski, njiva v izmeri 158 m2,
– zemljišče s parc. št. 630/3, k.o. Hrib – Kočevski, pašnik v izmeri 130476 m2,
– zemljišče s parc. št. 631, k.o. Hrib – Kočevski, njiva v izmeri 219 m2,
– zemljišče s parc. št. 632, k.o. Hrib – Kočevski, travnik v izmeri 129 m2,
– zemljišče s parc. št. 670/3, k.o. Hrib – Kočevski, pašnik v izmeri 698 m2,
– zemljišče s parc. št. 708, k.o. Hrib – Kočevski, njiva v izmeri 327 m2,
– zemljišče s parc. št. 102.S, k.o. Hrib – Kočevski, stavba v izmeri 22 m2,
– zemljišče s parc. št. 1446/1, k.o. Hrib – Kočevski, travnik v izmeri 162 m2,
vse vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 57, k.o. Hrib – Kočevski;
ter
– zemljišče s parc. št. 3043, k.o. Hrib – Kočevski, pašnik v izmeri 4755 m2,
– zemljišče s parc. št. 3110/5, k.o. Hrib – Kočevski, sadovnjak v izmeri 58 m2,
– zemljišče s parc. št. 3160, k.o. Hrib – Kočevski, pašnik v izmeri 173 m2,
– zemljišče s parc. št. 3123, k.o. Hrib – Kočevski, travnik v izmeri 399 m2, pašnik v izmeri 8557 m2,
– zemljišče s parc. št. 3132, k.o. Hrib – Kočevski, pašnik v izmeri 14528 m2 in travnik v izmeri 578m2,
vse vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 66, k.o. Hrib – Kočevski.
II.
Parcele navedene v I. točki tega sklepa postanejo last Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, matična številka 5874238.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-2/2008-1509
Kočevje, dne 20. maja 2009
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.