Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2074. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča Splošno ljudsko premoženje v upravi OLO Kočevje, stran 5998.

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) ter 74. in 83. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 20. redni seji dne 20. 5. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča Splošno ljudsko premoženje v upravi OLO Kočevje
I.
S tem sklepom se ukine status zemljišča Splošno ljudsko premoženje v upravi OLO Kočevje za:
– zemljišče s parc. št. 44/3, k.o. Rajndol, pašnik v izmeri 91 m2, vpisana v zk. vl. št. 51,
– zemljišče s parc. št. 44/4, k.o. Rajndol, pašnik v izmeri 1122 m2, vpisana v zk. vl. št. 51,
– zemljišče s parc. št. 63, k.o. Rajndol, pašnik v izmeri 583 m2, vpisana v zk. vl. št. 51,
– zemljišče s parc. št. 64, k.o. Rajndol, pašnik v izmeri 665 m2, vpisana v zk. vl. št. 51,
– zemljišče s parc. št. 580/2, k.o. Rajndol, pašnik v izmeri 219 m2, vpisana v zk. vl. št. 51,
– zemljišče s parc. št. 771, k.o. Rajndol, pašnik v izmeri 76 m2, vpisana v zk. vl. št. 51,
– zemljišče s parc. št. 774/4, k.o. Rajndol, neplodno v izmeri 536 m2, vpisana v zk. vl. št. 51,
– zemljišče s parc. št. 796/1, k.o. Rajndol, travnik v izmeri 1410 m2, vpisana v zk. vl. št. 51,
– zemljišče s parc. št. 796/2, k.o. Rajndol, pašnik v izmeri 205 m2, vpisana v zk. vl. št. 51,
– zemljišče s parc. št. 796/3, k.o. Rajndol, pašnik v izmeri 399 m2, vpisana v zk. vl. št. 51,
– zemljišče s parc. št. 796/4, k.o. Rajndol, pašnik v izmeri 309 m2, vpisana v zk. vl. št. 51,
– zemljišče s parc. št. 884/2, k.o. Rajndol, pašnik v izmeri 240 m2, vpisana v zk. vl. št. 51,
– zemljišče s parc. št. 908/2, k.o. Rajndol, travnik v izmeri 2283 m2, vpisana v zk. vl. št. 51,
– zemljišče s parc. št. 908/3, k.o. Rajndol, travnik v izmeri 169 m2, vpisana v zk. vl. št. 51,
– zemljišče s parc. št. 941, k.o. Rajndol, pašnik v izmeri 651 m2, vpisana v zk. vl. št. 51,
– zemljišče s parc. št. 944/2, k.o. Rajndol, travnik v izmeri 373 m2, vpisana v zk. vl. št. 51,
– zemljišče s parc. št. 1367/1, k.o. Rajndol, pašnik v izmeri 147 m2, vpisana v zk. vl. št. 51,
– zemljišče s parc. št. 1367/2, k.o. Rajndol, pašnik v izmeri 5363 m2, vpisana v zk. vl. št. 51,
– zemljišče s parc. št. 182.S, k.o. Rajndol, stavbišče v izmeri 63 m2, vpisana v zk. vl. št. 51,
– zemljišče s parc. št. 4770/1, k.o. Rajndol, pašnik v izmeri 26550 m2, vpisana v zk. vl. št. 91,
– zemljišče s parc. št. 4771/1, k.o. Rajndol, pašnik v izmeri 9984 m2, vpisana v zk. vl. št. 91,
– zemljišče s parc. št. 1006, k.o. Rajndol, gozd v izmeri 21648 m2, vpisana v zk. vl. št. 100,
– zemljišče s parc. št. 1136/1, k.o. Rajndol, gozd v izmeri 24758 m2, vpisana v zk. vl. št. 100,
– zemljišče s parc. št. 5091/4, k.o. Rajndol, gozd v izmeri 16483 m2, vpisana v zk. vl. št. 111,
– zemljišče s parc. št. 2993, k.o. Rajndol, pašnik v izmeri 1547 m2, vpisana v zk. vl. št. 109,
– zemljišče s parc. št. 3072/3, k.o. Rajndol, pašnik v izmeri 1654 m2, vpisana v zk. vl. št. 109,
– zemljišče s parc. št. 3357/22, k.o. Rajndol, gozd v izmeri 225 m2, vpisana v zk. vl. št. 109,
– zemljišče s parc. št. 3357/23, k.o. Rajndol, gozd v izmeri 1440 m2, vpisana v zk. vl. št. 109,
– zemljišče s parc. št. 3357/24, k.o. Rajndol, gozd v izmeri 575 m2, vpisana v zk. vl. št. 109,
– zemljišče s parc. št. 3357/25, k.o. Rajndol, gozd v izmeri 455 m2, vpisana v zk. vl. št. 109,
– zemljišče s parc. št. 3357/26, k.o. Rajndol, gozd v izmeri 745 m2, vpisana v zk. vl. št. 109,
– zemljišče s parc. št. 3357/27, k.o. Rajndol, gozd v izmeri 860 m2, vpisana v zk. vl. št. 109,
– zemljišče s parc. št. 3357/28, k.o. Rajndol, gozd v izmeri 355 m2, vpisana v zk. vl. št. 109,
– zemljišče s parc. št. 3357/29, k.o. Rajndol, gozd v izmeri 915 m2, vpisana v zk. vl. št. 109,
– zemljišče s parc. št. 3357/30, k.o. Rajndol, gozd v izmeri 995 m2, vpisana v zk. vl. št. 109,
– zemljišče s parc. št. 3357/31, k.o. Rajndol, gozd v izmeri 780 m2, vpisana v zk. vl. št. 109,
– zemljišče s parc. št. 3357/32, k.o. Rajndol, gozd v izmeri 690 m2, vpisana v zk. vl. št. 109,
– zemljišče s parc. št. 3357/33, k.o. Rajndol, gozd v izmeri 395 m2, vpisana v zk. vl. št. 109,
– zemljišče s parc. št. 3357/36, k.o. Rajndol, gozd v izmeri 125 m2, vpisana v zk. vl. št. 109,
– zemljišče s parc. št. 3476/6, k.o. Rajndol, pašnik v izmeri 350 m2, vpisana v zk. vl. št. 109,
– zemljišče s parc. št. 3476/7, k.o. Rajndol, pašnik v izmeri 290 m2, vpisana v zk. vl. št. 109,
– zemljišče s parc. št. 3476/8, k.o. Rajndol, pašnik v izmeri 1340 m2, vpisana v zk. vl. št. 109,
– zemljišče s parc. št. 3476/9, k.o. Rajndol, pašnik v izmeri 2135 m2, vpisana v zk. vl. št. 109.
II.
Parcele navedene v I. točki tega sklepa postanejo last Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, matična številka 5874238.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-2/2008-1509
Kočevje, dne 20. maja 2009
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.