Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2073. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 5998.

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) ter 74. in 83. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 20. redni seji dne 20. 5. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za:
– zemljišče s parc. št. 2787/9, k.o. Čeplje, pot v izmeri 362 m2, vpisana v zk. vl. št. 501,
– zemljišče s parc. št. 2786/3, k.o. Čeplje, pot v izmeri 2417 m2, vpisana v zk. vl. št. 499,
– zemljišče s parc. št. 2786/6, k.o. Čeplje, pot v izmeri 1036 m2, vpisana v zk. vl. št. 499,
– zemljišče s parc. št. 2784/15, k.o. Čeplje, pot v izmeri 1142 m2, vpisana v zk. vl. št. 499,
– zemljišče s parc. št. 2786/59, k.o. Čeplje, pot v izmeri 934 m2, vpisana v zk. vl. št. 499,
– zemljišče s parc. št. 2785/10, k.o. Čeplje, pot v izmeri 18 m2, vpisana v zk. vl. št. 502.
II.
Parcele navedene v I. točki tega sklepa postanejo last Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, matična številka 5874238.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-2/2008-1509
Kočevje, dne 20. maja 2009
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.