Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2072. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča Splošno ljudsko premoženje v upravi OLO Predgrad, stran 5997.

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) ter 74. in 83. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 20. redni seji dne 20. 5. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča Splošno ljudsko premoženje v upravi OLO Predgrad
I.
S tem sklepom se ukine status zemljišča Splošno ljudsko premoženje v upravi OLO Predgrad za:
– zemljišče s parc. št. 725/2, k.o. Čeplje, pašnik v izmeri 1003 m2, vpisana v zk. vl. št. 174,
– zemljišče s parc. št. 839, k.o. Čeplje, neplodno v izmeri 273 m2, vpisana v zk. vl. št. 174,
– zemljišče s parc. št. 1179/1, k.o. Čeplje, pašnik v izmeri 1798 m2, vpisana v zk. vl. št. 174.
II.
Parcele navedene v I. točki tega sklepa postanejo last Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, matična številka 5874238.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-2/2008-1509
Kočevje, dne 20. maja 2009
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.