Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2071. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča Splošno ljudsko premoženje s pravico uporabe za Ljudski odbor Občine Kočevje, stran 5997.

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) ter 74. in 83. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 20. redni seji dne 20. 5. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča Splošno ljudsko premoženje s pravico uporabe za Ljudski odbor Občine Kočevje
I.
S tem sklepom se ukine status zemljišča Splošno ljudsko premoženje s pravico uporabe za Ljudski odbor Občine Kočevje za:
– zemljišče s parc. št. 301, k.o. Kumrova vas, travnik v izmeri 3136 m2, vpisana v zk. vl. št. 20,
– zemljišče s parc. št. 314, k.o. Kumrova vas, neplodno v izmeri 162 m2, vpisana v zk. vl. št. 20,
– zemljišče s parc. št. 2843, k.o. Kumrova vas, gozd v izmeri 662 m2, vpisana v zk. vl. št. 20,
– zemljišče s parc. št. 346, k.o. Kumrova vas, pašnik v izmeri 23770 m2, vpisana v zk. vl. št. 21,
– zemljišče s parc. št. 2619, k.o. Kumrova vas, pašnik v izmeri 683 m2, vpisana v zk. vl. št. 21,
– zemljišče s parc. št. 2634, k.o. Kumrova vas, pašnik v izmeri 41653 m2, vpisana v zk. vl. št. 21,
– zemljišče s parc. št. 2845/2, k.o. Kumrova vas, gozd v izmeri 29324 m2, vpisana v zk. vl. št. 21,
– zemljišče s parc. št. 2845/6, k.o. Kumrova vas, pašnik v izmeri 2093 m2, vpisana v zk. vl. št. 21,
– zemljišče s parc. št. 2848, k.o. Kumrova vas, gozd v izmeri 173578 m2, vpisana v zk. vl. št. 21,
– zemljišče s parc. št. 528/3, k.o. Kumrova vas, pašnik v izmeri 172 m2, vpisana v zk. vl. št. 67,
– zemljišče s parc. št. 2221, k.o. Kumrova vas, neplodno v izmeri 324 m2, vpisana v zk. vl. št. 67,
– zemljišče s parc. št. 2243, k.o. Kumrova vas, travnik v izmeri 6949 m2, vpisana v zk. vl. št. 67,
– zemljišče s parc. št. 2245, k.o. Kumrova vas, njiva v izmeri 946 m2, vpisana v zk. vl. št. 67,
– zemljišče s parc. št. 2266, k.o. Kumrova vas, travnik v izmeri 910 m2, vpisana v zk. vl. št. 67,
– zemljišče s parc. št. 2321, k.o. Kumrova vas, njiva v izmeri 529 m2, vpisana v zk. vl. št. 67,
– zemljišče s parc. št. 2355, k.o. Kumrova vas, travnik v izmeri 791 m2, vpisana v zk. vl. št. 67,
– zemljišče s parc. št. 2356, k.o. Kumrova vas, njiva v izmeri 252 m2, vpisana v zk. vl. št. 67,
– zemljišče s parc. št. 2411, k.o. Kumrova vas, gozd v izmeri 8556 m2, vpisana v zk. vl. št. 67,
– zemljišče s parc. št. 2997, k.o. Kumrova vas, neplodno v izmeri 5043 m2, vpisana v zk. vl. št. 67,
– zemljišče s parc. št. 82.S, k.o. Kumrova vas, stavbišče v izmeri 25 m2, vpisana v zk. vl. št. 67,
– zemljišče s parc. št. 647/1, k.o. Kumrova vas, pašnik v izmeri 81158 m2, vpisana v zk. vl. št. 68,
– zemljišče s parc. št. 647/2, k.o. Kumrova vas, pašnik v izmeri 219 m2, vpisana v zk. vl. št. 68,
– zemljišče s parc. št. 647/3, k.o. Kumrova vas, pašnik v izmeri 8118 m2, vpisana v zk. vl. št. 68,
– zemljišče s parc. št. 647/4, k.o. Kumrova vas, pašnik v izmeri 43786 m2, vpisana v zk. vl. št. 68,
– zemljišče s parc. št. 1101, k.o. Kumrova vas, gozd v izmeri 175270 m2, vpisana v zk. vl. št. 68,
– zemljišče s parc. št. 2604/2, k.o. Kumrova vas, pašnik v izmeri 250133 m2, vpisana v zk. vl. št. 68,
– zemljišče s parc. št. 2604/3, k.o. Kumrova vas, gozd v izmeri 95671 m2, vpisana v zk. vl. št. 68,
– zemljišče s parc. št. 2604/1, k.o. Kumrova vas, gozd v izmeri 70620 m2, vpisana v zk. vl. št. 91,
– zemljišče s parc. št. 2844, k.o. Kumrova vas, gozd v izmeri 885 m2, vpisana v zk. vl. št. 91,
– zemljišče s parc. št. 2845/1, k.o. Kumrova vas, gozd v izmeri 90222 m2, vpisana v zk. vl. št. 91,
– zemljišče s parc. št. 2679, k.o. Kumrova vas, gozd v izmeri 17829 m2, vpisana v zk. vl. št. 114,
– zemljišče s parc. št. 2682, k.o. Kumrova vas, gozd v izmeri 13091 m2, vpisana v zk. vl. št. 114,
– zemljišče s parc. št. 2119/2, k.o. Kumrova vas, gozd v izmeri 1521 m2, vpisana v zk. vl. št. 77,
– zemljišče s parc. št. 2989/2, k.o. Kumrova vas, travnik v izmeri 541 m2, vpisana v zk. vl. št. 77.
II.
Parcele navedene v I. točki tega sklepa postanejo last Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, matična številka 5874238.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-2/2008-1509
Kočevje, dne 20. maja 2009
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.