Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2070. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina s pravico uporabe za Ljudski odbor Občine Kočevje, stran 5996.

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) ter 74. in 83. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 20. redni seji dne 20. 5. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina s pravico uporabe za Ljudski odbor Občine Kočevje
I.
S tem sklepom se ukine status zemljišča družbena lastnina s pravico uporabe za Ljudski odbor Občine Kočevje za:
– zemljišče s parc. št. 2683, k.o. Kumrova vas, gozd v izmeri 9614 m2, vpisana v zk. vl. št. 101,
– zemljišče s parc. št. 2432, k.o. Kumrova vas, gozd v izmeri 12693 m2, vpisana v zk. vl. št. 125, v deležu 5239/12693,
– zemljišče s parc. št. 2431, k.o. Kumrova vas, gozd v izmeri 6424 m2, vpisana v zk. vl. št. 99,
– zemljišče s parc. št. 2680, k.o. Kumrova vas, gozd v izmeri 10006 m2, vpisana v zk. vl. št. 99,
– zemljišče s parc. št. 2681/1, k.o. Kumrova vas, gozd v izmeri 7479 m2, vpisana v zk. vl. št. 99,
– zemljišče s parc. št. 2684, k.o. Kumrova vas, gozd v izmeri 9157 m2, vpisana v zk. vl. št. 99.
II.
Parcele navedene v I. točki tega sklepa postanejo last Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, matična številka 5874238.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-2/2008-1509
Kočevje, dne 20. maja 2009
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.

AAA Zlata odličnost