Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2069. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča Splošno ljudsko premoženje s pravico uporabe za Ljudski odbor Občine Kočevje, stran 5995.

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) ter 74. in 83. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 20. redni seji dne 20. 5. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča Splošno ljudsko premoženje s pravico uporabe za Ljudski odbor Občine Kočevje
I.
S tem sklepom se ukine status zemljišča Splošno ljudsko premoženje s pravico uporabe za Ljudski odbor Občine Kočevje za:
– zemljišče s parc. št. 2758/1, k.o. Mozelj, pašnik v izmeri 9840 m2, vpisana v zk. vl. št. 162,
– zemljišče s parc. št. 2785/2, k.o. Mozelj, gozd v izmeri 258581 m2, vpisana v zk. vl. št. 162,
– zemljišče s parc. št. 2758/5, k.o. Mozelj, gozd v izmeri 4326 m2, vpisana v zk. vl. št. 162,
– zemljišče s parc. št. 2737/1, k.o. Mozelj, pašnik v izmeri 170100 m2, vpisana v zk. vl. št. 163,
– zemljišče s parc. št. 2757, k.o. Mozelj, njiva v izmeri 1572 m2, vpisana v zk. vl. št. 163,
– zemljišče s parc. št. 2763, k.o. Mozelj, njiva v izmeri 1187 m2, vpisana v zk. vl. št. 163,
– zemljišče s parc. št. 2884/1, k.o. Mozelj, pašnik v izmeri 71414 m2, vpisana v zk. vl. št. 163,
– zemljišče s parc. št. 3076, k.o. Mozelj, travnik v izmeri 4797 m2, vpisana v zk. vl. št. 163,
– zemljišče s parc. št. 3571/45, k.o. Mozelj, pašnik v izmeri 190281 m2, vpisana v zk. vl. št. 163,
– zemljišče s parc. št. 3852, k.o. Mozelj, pašnik v izmeri 72282 m2, vpisana v zk. vl. št. 163,
– zemljišče s parc. št. 3888/1, k.o. Mozelj, neplodno v izmeri 1021 m2, vpisana v zk. vl. št. 163,
– zemljišče s parc. št. 3888/2, k.o. Mozelj, travnik v izmeri 1841 m2, vpisana v zk. vl. št. 163,
– zemljišče s parc. št. 3898/3, k.o. Mozelj, pašnik v izmeri 2446 m2, vpisana v zk. vl. št. 163,
– zemljišče s parc. št. 3908, k.o. Mozelj, pašnik v izmeri 4578 m2, vpisana v zk. vl. št. 163,
– zemljišče s parc. št. 3916, k.o. Mozelj, njiva v izmeri 4141 m2, vpisana v zk. vl. št. 163,
– zemljišče s parc. št. 3917, k.o. Mozelj, travnik v izmeri 9146 m2, vpisana v zk. vl. št. 163,
– zemljišče s parc. št. 3918, k.o. Mozelj, njiva v izmeri 4007 m2, vpisana v zk. vl. št. 163,
– zemljišče s parc. št. 127/5.S, k.o. Mozelj, stavbišče v izmeri 50 m2, vpisana v zk. vl. št. 163,
– zemljišče s parc. št. 127/7.S, k.o. Mozelj, stavbišče v izmeri 122 m2, vpisana v zk. vl. št. 163,
– zemljišče s parc. št. 5962/5, k.o. Mozelj, pašnik v izmeri 17 m2, vpisana v zk. vl. št. 163,
– zemljišče s parc. št. 5962/4, k.o. Mozelj, pašnik v izmeri 2 m2, vpisana v zk. vl. št. 163,
– zemljišče s parc. št. 5962/3, k.o. Mozelj, pašnik v izmeri 29 m2, vpisana v zk. vl. št. 163,
– zemljišče s parc. št. 5962/6, k.o. Mozelj, pašnik v izmeri 1438 m2, pašnik v izmeri 8717, vpisana v zk. vl. št. 163,
– zemljišče s parc. št. 5962/7, k.o. Mozelj, pašnik v izmeri 183 m2, vpisana v zk. vl. št. 163,
– zemljišče s parc. št. 5962/8, k.o. Mozelj, pašnik v izmeri 39 m2, vpisana v zk. vl. št. 163,
– zemljišče s parc. št. 5962/9, k.o. Mozelj, pašnik v izmeri 187 m2, vpisana v zk. vl. št. 163,
– zemljišče s parc. št. 5962/10, k.o. Mozelj, pašnik v izmeri 2 m2, vpisana v zk. vl. št. 163.
– zemljišče s parc. št. 3759/2, k.o. Mozelj, neplodno v izmeri 468 m2, vpisana v zk. vl. št. 170,
– zemljišče s parc. št. 3764, k.o. Mozelj, travnik v izmeri 705 m2, vpisana v zk. vl. št. 170,
– zemljišče s parc. št. 4449/2, k.o. Mozelj, gozd v izmeri 7614 m2, vpisana v zk. vl. št. 204,
– zemljišče s parc. št. 4170, k.o. Mozelj, travnik v izmeri 4327 m2, vpisana v zk. vl. št. 224,
– zemljišče s parc. št. 4448/5, k.o. Mozelj, pašnik v izmeri 942 m2, vpisana v zk. vl. št. 224,
– zemljišče s parc. št. 4448/161, k.o. Mozelj, pašnik v izmeri 1302 m2, vpisana v zk. vl. št. 224,
– zemljišče s parc. št. 4448/162, k.o. Mozelj, pašnik v izmeri 72508 m2, vpisana v zk. vl. št. 224,
– zemljišče s parc. št. 5957, k.o. Mozelj, pašnik v izmeri 3028m2, vpisana v zk. vl. št. 224,
– zemljišče s parc. št. 4050, k.o. Mozelj, pašnik v izmeri 139528 m2, vpisana v zk. vl. št. 225,
– zemljišče s parc. št. 1911/1, k.o. Mozelj, travnik v izmeri 16859 m2, vpisana v zk. vl. št. 305,
– zemljišče s parc. št. 1911/2, k.o. Mozelj, travnik v izmeri 3 m2, vpisana v zk. vl. št. 305,
– zemljišče s parc. št. 2225, k.o. Mozelj, travnik v izmeri 5884 m2, vpisana v zk. vl. št. 305,
– zemljišče s parc. št. 2268/1, k.o. Mozelj, travnik v izmeri 10549 m2, vpisana v zk. vl. št. 305,
– zemljišče s parc. št. 2419/2, k.o. Mozelj, neplodno v izmeri 470 m2, vpisana v zk. vl. št. 305,
– zemljišče s parc. št. 2419/3, k.o. Mozelj, travnik v izmeri 67 m2, vpisana v zk. vl. št. 305,
– zemljišče s parc. št. 2421/3, k.o. Mozelj, travnik v izmeri 125 m2, vpisana v zk. vl. št. 305,
– zemljišče s parc. št. 2421/1, k.o. Mozelj, poslovna stavba v izmeri 43 m2, gospodarsko poslopje 25 m2, neplodno 653 m2, vpisana v zk. vl. št. 305,
– zemljišče s parc. št. 4080, k.o. Mozelj, travnik v izmeri 960 m2, vpisana v zk. vl. št. 319,
– zemljišče s parc. št. 4081, k.o. Mozelj, njiva v izmeri 205 m2, vpisana v zk. vl. št. 319,
– zemljišče s parc. št. 4082, k.o. Mozelj, njiva v izmeri 334 m2, vpisana v zk. vl. št. 319,
– zemljišče s parc. št. 722/2, k.o. Mozelj, travnik v izmeri 60 m2, vpisana v zk. vl. št. 390,
– zemljišče s parc. št. 5994/1, k.o. Mozelj, gozd v izmeri 2833 m2, njiva v izmeri 1784 m2, njiva v izmeri 652 m2, sadovnjak v izmeri 195 m2, sadovnjak v izmeri 161 m2, travnik v izmeri 141 m2, pašnik v izmeri 125 m2, neplodno v izmeri 75 m2, vpisana v zk. vl. št. 421.
II.
Parcele navedene v I. točki tega sklepa postanejo last Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, matična številka 5874238.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-2/2008-1509
Kočevje, dne 20. maja 2009
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.